Onderzoekers aan de Universiteit van Cornell hebben twee experimenten uitgevoerd, waarbij is gekeken in hoeverre mensen door middel van social media likes beïnvloedt worden. Voor deze experimenten werden foto’s van de deelnemers op een niet bestaande social media site geplaatst en onderzochten de onderzoekers de reacties van de deelnemers.

Het resultaat

Aan de hand van de observatie werden er tevens vragen gesteld over hoeveel likes zij daadwerkelijk krijgen op een post en welk effect dat heeft op hun zelfvertrouwen. Uit het onderzoek, dat gepubliceerd is in het Experimental Social Psychology, blijkt dat men een boost van zelfvertrouwen krijgt wanneer zij meer likes ontvangen. Echter zeiden de deelnemers een een negatief zelfbeeld  te krijgen wanneer zij minder likes ontvangen. Opmerkelijk was dat dit veelal voorkwam bij personen die geen doelen voor zichzelf hebben gesteld in het leven.

social media blijf jezelf zijn MAN MAN

Het verschil

De social media likes hadden echter geen invloed op deelnemers die wel doelen voor zichzelf stellen. Dit komt doordat zij over een bepaalde mate van vastberadenheid en doorzettingsvermogen beschikken. Social media likes hebben weinig tot geen impact op deze personen, omdat zij het niet zien als een indicator voor wie jij bent als persoon. Dat is het verschil tussen de deelnemers die social media zien als een tool waarmee anderen jou cijfers geven. In feite zegt het niets over je.

Daarom is het belangrijk dat je je niet vasthoudt aan social media. Het zegt namelijk niks over wie jij daadwerkelijk bent. Je gevoel van eigenwaarde wordt gebaseerd op de meningen van anderen, terwijl dat niet zo hoort te zijn. Dit heeft negatieve gevolgen tot je zelfbeeld. Onthoud daarom wie je bent en wees jezelf.