Nettoloon berekenen

Op zoek naar een nieuwe baan en benieuwd wat je nou netto overhoudt, dan helpen wij je een handje. Vele jongeren die beginnen met solliciteren en ouderen die opnieuw gaan solliciteren, hebben af en toe geen idee wat ze overhouden van een brutosalaris. Dan krijg jij tijdens je sollicitatiegesprek te horen dat je maandelijks €2.500 ontvangt, maar wat hou je daar nou van over? Er zijn tig tabellen waar rekening mee gehouden wordt wanneer je nettoloon wordt uitgerekend. Niet zo gek dan ook dat jij niet weet hoeveel belasting er van je brutoloon af gaat. Je nettoloon berekenen hangt dus af van meerdere factoren, die wij hieronder voor jullie zullen toelichten.

nettoloon berekenen MAN MAN

Belastingparadijs Nederland

In Nederland zijn vier belastingschijven bekend. Elk van die vier schijven hebben een vastpercentage dat van je belastbaar inkomen afgehaald wordt. Om een inzicht te krijgen in deze percentages, hebben wij ze verwerkt in onderstaande tabel.

Tabel inkomstenbelasting 2019
Belastingschijf Belastbaar inkomen Percentage
1 t/m €20.384 36,65%
2 Vanaf €20.385 t/m €34.300 38,10%
3 Vanaf €34.301 t/m €68.507 38,10%
4 Vanaf €68.508 51,75%

Des te meer salaris jij verdient, de meer belasting je betaalt (ook procentueel). Om je nettoloon te berekenen, moet je daarom rekening houden met hoe hoog jouw loon is. Verdien jij €75.000 per jaar, dan moet jij jouw inkomen verdelen over de vier schijven om tot je nettoloon te komen.

1eSchijf          = €20.384 * 36,65% = €7.470

2eSchijf         = €13.916 * 38,10%   = €5.302

3deSchijf        = €34.206 * 38,10% = €13.033

4deSchijf        = €6.492 * 51,75%    = €3.360

Wanneer jouw inkomen dus €75.000 bruto per jaar is, zal jouw belastingafdracht €29.165 op jaarbasis zijn. Jouw netto jaarloon zal dan €45.835 bedrage exclusief bonussen die jij ontvangt en kortingen die je nog van de belasting af kan trekken.

Heffingskortingen

Er zijn verschillende heffingskortingen bekend in Nederland, namelijk de algemene heffingskorting, de arbeidskorting, alleenstaande ouderenkorting, heffingskorting voor ouderen en jonggehandicapten heffingskorting. De heffingskortingen zorgen ervoor dat je minder belasting en premies hoeft te betalen. Wanneer jij in aanmerking komt voor zo een korting dan gaat er een bepaald bedrag van jouw belastbaar inkomen af. Zo nu en dan is de belastingdienst ons wel goed gezind. Wij hebben in het kort twee heffingskortingen voor jullie eruit gelicht.

nettoloon berekenen MAN MAN

De algemene heffingskorting: wanneer jij belastingplichtig bent, heb jij hier recht op. Tot het moment dat jouw inkomen in de vierde schijf valt, vanaf dat moment heb jij er geen recht op. Is jouw inkomen lager dan €20.384, dan kan jij op jaarbasis een kleine €2.400 aftrekken.

Arbeidskorting is een teruggave die jij krijgt wanneer jij in loondienst bent. Tijdens je belastingaangifte hoef je hier geen rekening mee te houden, aangezien je werkgever dit automatisch voor je invult. De arbeidskorting wordt verrekend over alle inkomsten die jij behaalt uit je baan.

Wil jij een schatting maken van jouw nettoloon, dan kan je met de volgende calculator je nettoloon berekenen. Je weet wat je over gaat houden van je brutoloon, maar dat valt toch een beetje tegen. Met de volgende tips krijg jij die gewenste salarisverhoging.