Kinderen krijgen blijft van alle leeftijden

Tegenwoordig is er een mix van mensen die op verschillende momenten besluiten ouders te worden. Mensen worden niet vanzelfsprekend meer ouders in hun twintiger jaren en steeds meer mensen worden juist op latere leeftijd pas ouders.

Deze ontwikkeling roept best interessante vragen op over wat we eigenlijk vinden dat de ‘juiste’ leeftijd is om ouder te worden. En het is precies hierom dat het CBS (Centraal Bureau voor de Statistiek) een onderzoek heeft gedaan naar welke leeftijden Nederland mensen te oud vinden voor het krijgen van kinderen.

te oud voor kinderen

Nederland heeft een mening over de ideale leeftijd om je eerste kind te krijgen

Omdat wij Nederlanders altijd een mening klaar hebben, is het boeiend om die standpunten met cijfers te onderbouwen. Het CBS onderzocht Nederlandse opvattingen over leeftijdsgrens voor ouderschap en wanneer je te oud bent om kinderen te krijgen. Een onderzoek van Billari et al. (2011) heeft uitgewezen dat er strengere opvattingen bestaan over de leeftijd om moeder te worden dan over de leeftijd om vader te worden. Zo zou de ideale leeftijd voor een vrouwen liggen rond de 25,8 jaar oud; voor mannen is dit 26,8 jaar. Uiteraard is er ook gekeken naar wat verschillende landen in Europa zien als de maximale leeftijd om ouders te worden. Ook hierin verschillende de leeftijden voor moeders van die van vaders. Voor een aantal landen is de maximale leeftijd voor moeders tussen 44 en 45 jaar. Voor vaders ligt deze maximale leeftijd rond de 47 jaar.

te oud voor kinderen tabel CBS

Wanneer ben je volgens de mening van Nederland te oud voor kinderen?

Verschillende leeftijdsgroepen hebben natuurlijk ook verschillende meningen. 55-plussers zien de minimumleeftijd van moederschap als 19 jaar terwijl jongeren van 18-25 jaar dit 20,1 jaar vinden. Mensen van 75+ vinden 19,7 een minimumleeftijd voor het vaderschap. De jongste leeftijdsgroepen vinden 20,6 jaar een goed minimumleeftijd.

Wat betreft de maximale leeftijd vinden mensen van 45 jaar en ouder dat vrouwen vanaf ongeveer 42 jaar te oud zijn om moeder te worden. Bij jongeren tussen de 18 en 25 jaar ligt deze grens hoger, namelijk op 44,4 jaar. Leeftijdsgroepen lijken niet van mening te verschillen over de maximale leeftijd voor het vaderschap. Het is natuurlijk ook zo dat de oudere generaties hun kinderen al op jongere leeftijd kregen dan de huidige generaties (Te Riele en Loozen, 2017). Dit zal ongetwijfeld invloed hebben op de meningen. Daarnaast speelt het opleidingsniveau en mate van religie ook een rol bij het vormen van deze meningen.

Lees ook: 5 tips om je niet meer druk te maken om de mening van anderen