Toename nettoloon varieert per sector

Werknemers met een minimumloon in een fulltime baan die werkzaam zijn in sectoren als de zorg, bouw en overheid kunnen vooral een flinke toename in hun nettoloon verwachten. Dit heeft salarisverwerker ADP onlangs gemeld.

De toename in salaris varieert sterk per sector. Zo kunnen fulltimers op minimumloon in de bouwsector zeker wel op een toename van € 205 netto per maand rekenen, terwijl dit voor de mensen die in de metaal en techniek sector werkzaam zijn zelfs € 254 is. Ook de mensen die werkzaam zijn bij de overheid en in de zorg kunnen een stijging verwachten. Deze stijging is weliswaar niet zo hoog als de eerder genoemde sectoren, maar toch kunnen zij rekenen op een stijging van ongeveer € 112 en € 116.

Urennorm is belangrijk

Een belangrijk en opmerkelijk punt is de urennorm. Zo verdienden werknemers met een 36-urige werkweek voorheen hetzelfde als hun collega’s die een 40-urige werkweek hadden. Dat is alleen vanaf dit jaar veranderd, waardoor de loonstijgingen ook extra opvallen. Ook de mensen die meer dan het minimumloon verdienen zullen hiervan profiteren.

Daarbij zorgt de toename van heffingskortingen ook voor hogere nettolonen. Zo stijgt de algemene heffingskorting van € 3070 naar € 3362 en de arbeidskorting van € 5052 naar € 5532. Al deze salarisstijgingen zijn exclusief eventuele verhogingen volgens cao’s en ook de reiskosten en thuiswerkvergoedingen die vanaf dit jaar gestegen zijn, zijn hier niet in meegerekend. De meeste mensen gaan er dus op vooruit, alleen zien de groep jongeren onder de 21 jaar mogelijk geen verhoging in hun nettoloon. Dit komt namelijk door de nieuwe verplichting tot pensioenafdracht vanaf 18 jaar. Wel is dit uiteraard afhankelijk van de pensioenregeling van de werkgever.

Lees hier hoeveel het bruto- versus nettoloon in 2024 is en hoeveel je zal overhouden.