Stijging brutoloon in vergelijking met 2024

Per 1 januari 2024 is er op financieel gebied veel veranderd. Ook dit jaar zullen de brutolonen iets stijgen, en veel mensen vragen zich dan ook af wat er dan eigenlijk met het nettoloon zal gebeuren. Als voorbeeld kijken we naar de stijging van de brutolonen in 2024 met 2 procent, 4 procent, 6 procent en 8 procent. Als voorbeeld nemen we het brutoloon in 2023 van € 40.000. Bij een stijging in 2024 met 2 procent komt dit uit op € 40.800, met 4 procent op € 41.600, met 6 procent op € 42.400 en met 8 procent op € 43.200.

 

Maar hoeveel hou je netto over in 2024?

Nu gaan we kijken hoeveel je vervolgens netto overhoudt. Bij een bruto jaarloon van € 40.800 hou je een nettobedrag van € 2.793 per maand over. Dit is een verschil van € 112 in vergelijking met 2023. Bij een bruto jaarloon van € 41.600 hou je een nettobedrag van € 2.826 over. Dit is een verschil van € 145 in vergelijking met 2023. Bij een bruto jaarloon van € 42.400 hou je netto per maand € 2.858 over. Dit is een verschil van € 178 in vergelijking met 2024 en bij een bruto jaarloon van € 43.200 hou je netto per maand € 2.891 over, wat een verschil is van € 211 per maand.

Salarisverwerker ADP heeft eerder al berekeningen gemaakt over het verschil tussen het bruto- en nettoloon in 2024 en 2023 en hieruit bleek dat als je alleen naar de fiscale verschillen kijkt er voor veel werknemers een plus van ongeveer € 70 netto per maand uitrolt in januari 2024. Wanneer je dan ook nog een de loonstijgingen in deze berekeningen meeneemt, dan zal dit bedrag nog wat hoger uitkomen. Zo levert bijvoorbeeld een loonstijging van 2 procent waarbij een salaris van € 60.000 in 2023 naar € 61.120 in 2024 stijgt € 120 per maand meer op, en bij een loonstijging van 6 procent met een jaarsalaris van € 63.600 gaat je salaris per maand netto al met € 221 meer omhoog. Dat is dus best een groot verschil.

Veel mensen zijn dus blij met de hogere lonen in 2024, maar toch blijft bij veel mensen de vraag spelen of dit voldoende is om het eerdere verlies aan koopkracht goed te maken. Benieuwd naar een geheel overzicht van verschillende salarissen? Bekijk dan de website van Business Insider Nederland.