Het inkomen

Zoals het er nu voorstaat, gaan we er het komend jaar qua salaris op vooruit. Dit komt vooral doordat de heffingskortingen zullen stijgen, waardoor je uiteindelijk minder belasting hoeft te betalen. Zo krijgt iemand met een modaal inkomen er netto ongeveer € 79,17 per maand bij. Daarnaast zullen de minimumlonen stijgen en komt er ook nog eens een minimumuurloon. Ook de uitkeringen gaan omhoog, en hierbij hebben we het dan over de AOW, de bijstand, de WW en de arbeidsongeschiktheidsuitkering.

Thuiswerkers krijgen hogere vergoeding

Naast dat de werknemers er qua salaris op vooruit gaan, maken ze ook op andere gebieden financiële stappen. Zo zal het komende jaar de onbelaste reiskostenvergoeding en de belastingvrije thuiswerkvergoeding omhoog gaan. Momenteel vergoedt een werkgever € 21 cent per kilometer, maar in 2024 zal dit een bedrag van € 23 cent per kilometer zijn. Voor een thuiswerkdag zal je als werknemer in 2024 € 2,35 krijgen, in vergelijking met de € 2,15 die thuiswerkende mensen momenteel krijgen.

Hogere kosten voor zorgverzekering

De premies voor de zorgverzekeringen zullen volgend jaar omhoog gaan. Zo zal je voor het basispakket ongeveer tussen de € 5 en € 12 meer gaan betalen. Het eigen risico van € 385 blijft wel hetzelfde. Ondanks dat de kosten voor de zorgverzekering in 2024 omhoog zal gaan, gaat de zorgtoeslag juist omlaag. Zo krijg een alleenstaande volgend jaar maximaal € 123 per maand, terwijl dit nu nog € 154 per maand is. Daarbij gaat het maximale inkomen dat je mag verdienen om recht te hebben op zorgtoeslag ook met ongeveer € 1.000 omlaag.

Prijsplafond voor stroomrekening verdwijnt

Begin 2023 werd er een prijsplafond ingevoerd om zo de stroomrekening betaalbaar te houden. Deze zal alleen het aankomende jaar weer verdwijnen. De meeste huishoudens zullen hier waarschijnlijk niet veel van merken, omdat de tarieven bij de meeste energieleveranciers inmiddels alweer zijn gedaald tot onder het plafond.

kosten inkomsten belastingen veranderingen 2024

Wel blijft Het Tijdelijk Noodfonds Energie beschikbaar. Dit is speciaal bedoeld om huishoudens met lage inkomens te helpen wanneer ze veel moeite hebben om hun energierekening te betalen. De inkomenseisen die hiervoor gelden zullen na 1 januari wat soepeler worden. Sommige vaste kosten die in de energierekening verwerkt zijn zullen volgend jaar stijgen. Zo zullen niet alleen de netbeheerkosten omhoog gaan, maar ook de belasting om gas. Daar staat dan wel weer tegenover dat de belasting op stroom omlaag zal gaan. Verder zal De Vermindering Energiebelasting stijgen van € 596,86 per jaar naar € 631,39 per jaar. Dit bedrag zal in mindering worden gebracht op de totale energierekening.

Accijns op benzine, diesel en lpg

De accijns op benzine, diesel en lpg zullen ongewijzigd blijven. Het kabinet wilde in eerste instantie de accijnzen verhogen naar het niveau van voor 1 april 2022, toen er een tijdelijke verlaging werd ingevoerd, maar de Tweede Kamer koos hier uiteindelijk toch niet voor, waardoor de brandstofaccijnzen voorlopig ongewijzigd blijven.

Energielabel zal meewegen bij hypotheek

In 2024 zal het energielabel van het huis dat je wil kopen nog belangrijker worden. Hoe beter het label, hoe hoger de hypotheek zal zijn die je kunt krijgen en dit voordeel kan zelfs oplopen tot tienduizenden euro’s. Daarnaast is het voor alleenstaanden mogelijk om volgend jaar wat extra te lenen. Een belastingvrije schenking om een huis te kopen zal na 1 januari helemaal verdwijnen. Agenten, verpleegkundigen en leraren kunnen volgend jaar mogelijk makkelijker aan een woning komen. Zo mogen gemeenten vanaf 1 januari bij huurhuizen en nieuwe koopwoningen voorrang geven aan bepaalde groepen. Dit gaat dan om mensen met een cruciaal beroep of mensen die binding hebben met de betreffende gemeente.

Huurkosten gaan omhoog

De meeste huren zullen het komende jaar gaan stijgen. Zo zullen mensen die in de vrije sector huren komend jaar een verhoging krijgen van maximaal 5,5%. In de sociale sector mogen de huren maximaal 5,8% stijgen, alleen zal dit wel pas vanaf 1 juli mogelijk zijn. Daarnaast zal de huurtoeslag omhoog gaan met maximaal € 34,67 per maand.

Kinderbijslag en kindgebonden budget

De kinderbijslag zal komend jaar ongeveer met 20 euro per maand stijgen. Ook zal het kindgebonden budget stijgen. Voor het eerste kind gaat het maximumbedrag met € 750 per jaar omhoog en voor de overige kinderen komt er maximaal € 883 bij. Verder zullen de maximumprijzen voor kinderopvang volgend jaar omhoog gaan. Zo zal het maximumtarief voor de dagopvang stijgen van € 9,12 naar € 10,25 per uur.

financiele veranderingen 2024

Pensioenen

Bij een aantal fondsen zullen de pensioenen volgend jaar stijgen. Zo zullen de twee grootste fondsen van Nederland de pensioenen met 3 en 4,8% verhogen. Het gaat hier om het ambtenarenfonds ABP en zorgfonds PFZW. Toch zullen niet alle fondsen gaan verhogen. Verder zal het komende jaar ook een volgende stap worden gezet in het verhogen van de AOW-leeftijd. Zo kreeg je dit jaar de ouderdomsuitkering als je de leeftijd van 66 jaar en tien maanden had bereikt, maar vanaf 1 januari 2024 zal dit op 67-jarige leeftijd zijn. Dit zal in ieder geval t/m 2027 onveranderd blijven. In 2028 zal de AOW-leeftijd naar 67 jaar en drie maanden gaan.

Overige prijsstijgingen

Verder zullen er nog een aantal dingen gaan stijgen qua prijs. Zo zal een wijntje of een biertje al meer gaan kosten dan dit jaar, aangezien de belasting op alcohol met 8,4% stijgt. Dit houdt in dat een kratje bier € 27 cent duurder zal worden, en een fles wij € 7 cent duurder. En niet alleen alcohol zal duurder worden, want voor bijvoorbeeld cola of vruchtensap zal je ook meer gaan betalen, aangezien de belasting wordt opgehoogd van € 0,8 naar € 2,6 cent per liter. De belasting op mineraalwater zal wel verdwijnen. Daarnaast heeft het kabinet verder ook besloten om de boetes voor verkeersovertredingen te verhogen. Zo zal door rood rijden of met de telefoon in de hand achter het stuur zitten je volgend jaar 10% meer kosten. Ook het versturen van een brief zal duurder worden. PostNL verhoogt namelijk de prijs van een postzegel van € 1,01 naar € 1,09 en een brief versturen naar het buitenland zal je zo’n € 10 cent meer kosten dan dit jaar. Een pakket naar het buitenland sturen zal bij PostNL ook duurder worden, alhoewel de pakketprijs in Nederland hetzelfde zal blijven.