Met de volgende tips lul je jezelf door alle dates heen, plotselinge ontmoetingen met oud kennissen en aan de lunchtafel met collega’s.

Luister meer dan dat je praat

De ironie van het zijn van een goede gesprekspartner is juist dat praten niet het belangrijkst is. Luisteraars zijn de winnaars. Echter, dit is een vaardigheid die maar weinig mensen bezitten. Mensen praten liever, want dan hoeven ze geen verhalen aan te horen die ze toch niet boeien.

Een andere reden dat we graag praten is omdat we luisterend nogal snel zijn afgeleid. We kunnen ongeveer 225 woorden per minuut uitspreken, maar luisteren naar 500 woorden. Ons brein vult de overige ruimte dus met 275 extra woorden, waardoor het moeilijk is om echt je aandacht erbij te houden.

Interrumpeer niet altijd

Iemand die goed is in het voeren van conversaties onderbreekt zijn gesprekspartner niet steeds. Helemaal niet wanneer dit niet nodig is. Als iemand vertelt over het verliezen van familie, hoef je echt niet te vertellen dat jij dit ook hebt gehad. Het gaat hierin niet om jou.

Geef aan als je iets niet weet

Wees niet bang om te laten zien dat je ergens geen verstand van hebt. Je snijdt in je eigen vingers als je geforceerd doet alsof je ergens verstand van hebt. Het aangeven dat je iets niet begrijpt, zal enkel resulteren in respect en mensen zullen zich gevleid voelen.

gesprekspartner-4

Lees meer

Dit spreekt wellicht voor zich. Door kennis te hebben van de ontwikkelingen in de wereld binnen verschillende gebieden, zal je sneller een interessante inbreng hebben in een gesprek. Juist door ideeën vanuit een ander perspectief en een andere visie te brengen, maak je iets los bij de ander.

Zoek naar cues

Een goede conversationalists luistert met zijn ogen. Hij kijkt naar lichaamstaal en veranderingen in stemming die iets zeggen over andermans welzijn en interesse. Iemands fysieke reactie kan een goed punt zijn om op in te haken. Het lezen en benoemen van iemands lichaamstaal kan het gesprek ineens openbreken. Bijvoorbeeld als ze iets leuk vindt. Ja, lachen. Inhaken.

gesprekspartner-2

Laat de details gaan

Als de spreker struikelt over een precieze datum of naam van een “belangrijk” topic in een gesprek, geef dan aan dat die details niet belangrijk zijn. Een goede luisteraar geeft om de persoon, hoe deze is en wat jullie gemeen hebben. Dat je achtertante geboren is op de Pollenseveenweg in Schaveren, zal weinig diepte in het gesprek brengen.