De minimumlonen gaan weer stijgen in juli 2024

Goed nieuws voor mensen met een minimumloon: je gaat meer verdienen. Per 1 juli 2024 zal het minimumloon verder omhoogschieten. Het bedrag van het wettelijk minimumloon gaat stijgen met 1.2%.

Wanneer je ouder dan 21 bent, dan ligt je minimale uurloon vanaf 1 juli 2024 op een bedrag van € 13,68 per uur. Wanneer je de leeftijd van 21 nog niet bereikt hebt, dan ligt het minimumloon echter wel aanzienlijk lager dan wanneer je 21 jaar of ouder bent. Per leeftijd kan dit bedrag behoorlijk oplopen.

Minimumloon per 1 juli 2024

  • 15 jaar oud: € 4,10
  • 16 jaar oud: € 4,72
  • 17 jaar oud: € 5,40
  • 18 jaar oud: € 6,85
  • 19 jaar oud: € 8,21
  • 20 jaar oud: € 10,95
  • 21 jaar en ouder: € 13,68

Let op: dit zijn de minimale standaardsalarissen. Vakantietoeslagen zijn hier niet bij inbegrepen. Jaarlijks heb je bovenop het minimumloon nog recht op een vakantietoeslag van 8%. Afhankelijk van je werkgever wordt dit per maand bovenop je salaris uitbetaald, of krijg je dit bedrag op een ander moment (vaak in mei) op de rekening gestort.

Eerdere stijging in 2024

Sinds januari 2024 zijn er überhaupt al veranderingen in de hoogte van minimumsalarissen. Door middel van het minimumuurloon zou er meer gelijkheid op de arbeidsmarkt moeten komen. Het minimale uurloon van de werkenden van 21 jaar of ouder zou voor iedereen op dezelfde hoogte liggen. Dit bedrag ligt nu nog op € 13,28 per uur. Dat is een verschil van € 0,40 met het nieuwe minimumbedrag. Een grote verandering hierbij is ook dat het minimumloon niet meer wordt gebaseerd op het dag- week- of maandloon. Eerder kwam het namelijk nog voor, dat mensen die 36 uur in de week werkten eenzelfde salaris ontvingen als mensen die 40 uur in de week werkten.

Heb jij momenteel een minimumloon, en wil je een hypotheek aanvragen? Lees over de maximale hoogte van je hypotheek die je kan aanvragen met een minimumloon.