Selectief gehoor is een dingetje

Wanneer je vriendin je vraagt de afwas te doen, FIFA af te sluiten of je kleren op te ruimen, dan hoor je dat meestal niet. Of je doet alsof je het niet hoort. Uit een recentelijk onderzoek van een Brits gehoorbedrijf blijkt dat maar liefst 75% van de Britten gelooft dat hun partner een ‘selectief gehoor’ heeft. Ook blijkt dat vooral mannen last lijken te hebben van een selectief gehoor. Gemiddeld gezien zouden mannen zo’n 388 keer per jaar niet luisteren naar hun partner. Vrouwen luisteren zo’n 339 keer per jaar niet naar hun partner.

Gehoorproblemen

Hoe irritant dit ook is, de experts van Scrivens Hearing Care waarschuwen dat dit meer kan zijn dan simpele ‘luiheid’. Het kan een zorgelijker probleem zijn. Meer dan de helft van de volwassenen gaf toe bezorgd te zijn dat het ‘selectieve gehoor’ van hun partner het gevolg kan zijn van echte gehoorproblemen. Ongeveer vier op de tien gingen zelfs zo ver dat ze ‘met zekerheid weten’ dat hun wederhelft moeite heeft om te horen.

selectief gehoor negeren

Gehoorverlies kan leiden tot isolatie, depressie en er zijn aanwijzingen voor een verband met dementie. De veranderingen in ons gehoor zijn vaak zo subtiel en gebeuren in de loop van de tijd, dat het voor ons erg moeilijk kan zijn om de impact op ons leven en de mensen om ons heen op te merken. Daarom zijn regelmatige gehoorcontroles zo belangrijk.

‘Selectief negeren’

Een derde van de 2.000 ondervraagde volwassenen zei dat hun partner leek te proberen hun lippen te lezen omdat ze niet kunnen verstaan ​​wat er wordt gezegd – een veel voorkomend teken van gehoorverlies. Evenzo gaf 47 procent toe dat hun wederhelft de neiging heeft om te mompelen – een andere indicator van mogelijke gehoorproblemen. Het onvermogen om medeklinkers te horen is ook een symptoom van gehoorproblemen, waarvan meer dan een kwart zegt dat hun partner hier tekenen van heeft vertoond.

Allemaal leuk en aardig dus, dat selectief negeren, maar het kan een donkere keerzijde hebben.