Het nettoloon lijkt te gaan stijgen in 2023

Gelukkig is het nettoloon in 2023 weer wat gaan stijgen. En dit is natuurlijk hartstikke fijn omdat alle andere prijzen ook lijken te stijgen. De reden van de loonstijging lijkt voornamelijk te maken te hebben met de lagere belastingtarieven en juist de hogere arbeidskorting. Arbeidskorting kun je aanvragen als je werkt. Afhankelijk van je leeftijd en de hoogte van je loon krijg je een bepaalde loonheffing. Zo is de arbeidskorting in 2023 maximaal verhoogd tot €5052,- tot een leeftijd van 67 jaar. Logischerwijs zal deze korting in hoeveelheid afnemen naarmate het inkomen toeneemt.

Hoeveel is jouw loon omhoog gegaan?

In totaal is het netto modale loon met zo’n 3,7% toegenomen. Omgerekend zegt dit bedrag misschien niet zoveel, maar alle beetjes helpen in deze tijd van hoge inflatie. Maar hoeveel is die 3,7% dan? Het ADP heeft dit uitgezocht per brutoloon. Voor het minimumloon ging het brutoloon per 1 januari 2023 met maar liefst 10,15% op vooruit. Met deze stijging is het uiteindelijke bruto bedrag €1934,40 per maand zijn (bij een leeftijd van 21 jaar). Omgerekend levert dit netto dan zo’n €218,- extra op.

Het ADP heeft een overzicht gecreëerd waarin de berekeningen worden gegeven voor bruto lonen van €1500,- tot €7500,- per maand: over het algemeen zal het nettoloon stijgen met een bedrag tussen de €51,- en €97,- euro per maand. Hieronder vind je een overzicht van de veranderingen in nettoloon

€1500  + €51
€1750  + €55
€2000  + €83
€2250  + €84
€2500  + €86
€2750  + €87
€3000  + €88
€3250  + €96
€3500  + €94
€3750  + €93
€4000  + €91
€4250  + €90
€4500  + €88
€4750  + €87
€5000  + €85
€5250  + €84
€5500  + €82
€5750  + €81
€6000  + €93
€6250  + €97
€6500  + €95
€6750  + €94
€7000  + €92
€7250  + €91
€7500  + €89

Toch blijft de loonstijging achter

Het nettoloon is dus gemiddeld met zo’n 3,7% gestegen. Maar in vergelijking met de algemene inflatie lijkt deze stijging in aantallen achter te blijven. Het is daarom toch belangrijk om de inflatie goed in de gaten te houden en een goed inzicht te hebben in je eigen geld besteding.

Lees ook: Het minimumloon in Nederland wordt extra verhoogd in 2023.