Luie mensen intelligenter dan actieve mensen? Uit recent onderzoek blijkt dus dat dit waar is. Je cruiset door je werk met speelsgemak. Hierdoor lijkt het voor de mensen om je heen dat je lui bent, maar dat maakt je niet dommer. Uit onderzoek van de Journal of Health Psychology blijkt namelijk dat luie mensen intelligenter zijn.

Luie mensen intelligenter

De studie werd geleid door Todd McElroy, een professor aan de Florida Gulf Coast University. Hij claimt dat mensen die minder tijd aan het denken besteden fysiek juist actiever zijn dan degenen die langer over sommige dingen nadenken. McElroy en zijn team hebben de fysieke activiteiten van 60 studenten vergeleken en aan de hand daarvan onderverdeeld in twee groepen. In de ene groep was de vraag naar kennis hogerdan bij de andere groep.

lui zijn intelligentie MAN MAN

Ze vergeleken de groepen op basis van het oplossen van puzzels. De participanten die een hoge vraag naar kennis hadden, vonden het leuker en interessanter om een puzzel op te lossen dan degene met een lage vraag naar kennis. Bij de participanten werd een fitbit omgedaan, zo kon het activiteit niveau van de twee groepen vergeleken worden. En wat bleek; de mensen die meer behoefte aan kennis hadden, bewogen minder dan de groep die minder behoefte aan kennis had. Wat dan wel weer bleek; in de weekenden waren de activiteitenniveaus aan elkaar gelijk. Dus luiheid kan bestempeld worden als gewoonte die jou slimmer maakt.

Waarom zijn mensen lui?

Wat is nou de precieze reden voor lui zijn? McElroy zegt: “de simpele motivatie is een key factor in iemands fysieke activiteiten.” Wanneer gevraagd wordt naar een zwaardere mentale kwestie, zijn mensen die van nature minder lang nadenken geneigd om een fysieke activiteit te verrichten. Degene die kiezen om die mentale kwestie op te lossen, in plaats van fysiek bezig gaan, worden dan ook vaak als lui bestempeld. Hierdoor vormt het beeld dat deze mensen lui zijn, maar niets blijkt dus minder waar. Deze mensen zijn juist aan het nadenken hoe zij wat kunnen oplossen.

Dus word jij regelmatig bestempeld als lui? Dan heb je nu een mooi excuus daarvoor. Terwijl de anderen zich rot rennen in de bossen, ben jij thuis rustig een moeilijk vraagstuk aan het oplossen. Dus luiheid is eigenlijk een goede eigenschap.