Altijd een uitdaging voor een linkshandig persoon

Het feit dat linkshandige zo uniek zijn maakt dat kinderen en ouders het pas laat ontdekken. Niet kunnen schrijven in de kleuterklas totdat een lerares de pen in de andere hand plaats is soms de sleutel tot ontdekking. Om deze reden kunnen linkshandigen vaak even goed of zelfs beter sporten met de rechterhand, of het rechterbeen, maar de linkshandige aanleg altijd naar voren wanneer het aankomt op de creatieve aspecten.

Ook zijn vrijwel alle dingen gemaakt voor rechtshandigen. Zo zijn er voor linkshandigen uitdagingen in de kleinste en simpelste dingen zoals een deur open maken of het gebruiken van gereedschap. Door het moeten oplossen van deze uitdagingen zijn linkshandigen vaak flexibel in het bedenken van oplossingen.

Emotie boven logica

Dit contrast uit zich veelal in probleemoplossend gedrag. Linkshandigen handelen veel uit emotie en gevoel dat naar boven komt bij het analyseren en aanhoren van problemen en situaties. Rechtshandigen zullen eerder met logische oplossingen komen opgevolgd na het vaststellen van logische redenen. Linkshandigen zullen daardoor eerder een creatieve oplossing bedenken die dichter bij het daadwerkelijke probleem ligt. Niet elk probleem is nu eenmaal op te lossen met logica.

linkshandig

Creatieve intuïtie

Het is natuurlijk niet zo dat rechtshandigen niet creatief zijn. Het is onzin dat creativiteit alleen bepaald wordt door de hand die creatieve ideeën op papier zet. Toch zorgt de dominantere rechterkant van het brein ervoor dat linkshandigen die creativiteit makkelijker omzetten in acties. Een rechtshandige kan even creatief zijn, maar heeft door de dominantere, logisch denkende kant van het brein vaak meer moeite met die creatieve gevoelens om te zetten in acties. Het brein wil voordat het doorgaat een logische beredenering toe voegen aan dat creatieve idee.

Snel denken

De dominante rechterkant van het brein werkt ook nog eens bovengemiddeld snel samen met de linker kant. Hierdoor leren ze snel en kunnen ze ‘on the spot’ met oplossingen komen. Tijdens een belangrijke meeting of een hevige discussie zullen linkshandige personen dus altijd een partner zijn waarmee je blij bent dat die aan je kant staat.

Doordat ze sinds vroeger anders zijn, is het voor linkshandigen makkelijker om zichzelf los te zien van een groep en meer als individu te leven.

Ben je nu rechtshandig maar denk je toch dat jouw brein boven dat van de rest uitsteekt? 5 tekenen dat jij intelligenter bent dan de gemiddelde mens.