Hoeveel kinderbijslag krijg je in 2024?

Aan de hand van de leeftijd van je kind wordt er bepaald hoeveel kinderbijslag je krijgt. Echter krijg je minder kinderbijslag voor een jonger kind dan voor een ouder kind. Iedereen met een kind onder de 19 jaar heeft recht op kinderbijslag, ongeacht de hoogte van je salaris.

Je krijgt het bedrag per kwartaal gestort op je rekening. In januari 2024 krijg je nog kinderbijslag van het jaar 2o23. In april ontvang je kinderbijslag maanden januari tot en met maart. Dit is je eerste kinderbijslag van het jaar 2024. Voor de eerste twee kwartalen van 2024 staat het bedrag van je kinderbijslag al vast, maar daarna kan het worden herzien en eventueel bijgesteld. De eerste twee kwartalen ontvang je het volgende bedrag:

  • Voor kinderen van 0 tot en met 5 jaar krijg je in totaal € 279,49.
  • Voor kinderen van  6 tot en met 11 jaar krijg je in totaal € 339,38.
  • Voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar krijg je in totaal  € 399,27.

Wanneer ontvang je kinderbijslag in 2024?

Om jouw vraag te beantwoorden hebben we de betaaldata, die door de overheid bekend zijn gemaakt, op een rijtje gezet:

  • 2 april 2024 (eerste kwartaal)
  • 1 juli 2024 (tweede kwartaal)
  • 1 oktober 2024 (derde kwartaal)
  • 2 januari 2025 (vierder kwartaal)

Zet deze data in je agenda, zodat je weet wat wanneer je de kinderbijslag kan verwachten. Wees vanaf nu ook op de hoogte zijn van alle financiële veranderingen in 2024.