Het verschil tussen het modaal en gemiddeld inkomen

Het gemiddeld inkomen geeft geen reëel beeld van het salaris dat de doorsnee-Nederlander verdient. Dat komt door de uitschieters met hele hoge en lage inkomens, die zorgen ervoor dat je een heel ander getal krijgt. Daarom wordt er gekeken naar het modaal inkomen, om zo een realistisch beeld te krijgen van wat de doorsnee-Nederlander nu echt verdient in 2023.

 

Wat is het modaal inkomen in 2023?

Jan Modaal is de term die gebruikt wordt om een burger met een modaal inkomen aan te duiden: het inkomen dat het vaakst voorkomt. In 2023 bedraagt het bruto-inkomen van Jan Modaal 3.086,42 euro per maand en 40.000 euro per jaar (inclusief vakantiegeld).

wat is het modale inkomen nederland

Een werknemer zal er met dit modaal brutosalaris zeker 91 euro per maand netto op vooruitgaan ten opzichte van vorig jaar. Dit is een stijging van 3.70%. Het is dus mooi dat Jan Modaal meer is gaan verdienen, maar of dat met deze inflatie enig verschil zal gaan maken is nog maar de vraag de vele zichzelf stellen.

Wat is de reden van de stijging van Jan Modaal?

Er zijn meerdere redenen voor de stijging in het nettoloon dit jaar, maar de belangrijkste is de arbeidskorting die verhoogd is. De arbeidskorting is met € 792 euro verhoogd naar € 5.052 euro voor alle werkende die jonger zijn dan de AOW-leeftijd.

Niet alleen de mensen met een modaal inkomen verdienen dit jaar meer dan vorig jaar, ook mensen met een minimuminkomen zullen dit jaar meer verdienen. Het minimum maandloon is in 2023 gestegen van € 1.756,20 naar € 1.934,40, een procentuele stijging van zeker 10,15%. Wist je ook dat het minimumloon in 2024 verder gaat stijgen?