Hoe kan je een kind adopteren?

Laten we beginnen met wat adoptie precies inhoudt. Het adopteren van een kind is letterlijk het aannemen van een kind. Als het ware neem jij alles over van een kind met andere ouders. Net als bij een contract, is alles bij wet vastgelegd voor je kind. Binnen de adoptie bestaan vier verschillende soorten, namelijk gesloten, open, buitenlandse en binnenlandse adoptie. Een kind adopteren kan dan ook op vier manieren. Hieronder staan de vier verschillende methodes beschreven.

Gesloten adoptie

Zoals het woord al beschrijft, bij gesloten adoptie wordt al het contact verbroken. Alle gegevens van de biologische ouders worden veilig opgeborgen in een dossier. Waarbij dit dossier zelfs voor het kind ontoegankelijk is. Wanneer de biologische ouders hier toestemming voor geven, mag het kind ze pas inzien. Er is dus nul contact tussen het kind en de biologische ouders.

Open adoptie

In tegenstelling tot de gesloten adoptie blijft de relatie tussen het kind en de biologische ouders open. De biologische ouders blijven hier actief in het leven van het adoptiekind. Er kan zelfs een deel van de opvoeding overgenomen worden. Maar in eerste instantie is het beperkt tot geregelde communicatie en een stem in het kiezen van de adoptieouders.

Buitenlandse kind adoptie

Voor het adopteren van een buitenlands kind komen er aardig wat zaken bij kijken. Zo zijn er ten eerste enkele voorwaarden waar je aan moet voldoen om überhaupt in aanmerking te komen:

 1. Zo moet je onder de 42-jaar zijn.
 2. Het leeftijdsverschil mag niet meer dan 40 jaar bedragen tussen het kind en de ouders.
 3. Er moet volledig inzage zijn in het justitieel documentatiesysteem.
 4. Er moet een medische keuring plaats vinden. De gezondheid mag niet in de weg staan van de opvoeding van het kind.
 5. Vanaf het moment dat het kind hiernaar toe komt moet je volledig kunnen betalen voor de opvoeding en alle daarbij behorende kosten.
 6. Om in Nederland een kind te adopteren, moet je uiteraard in Nederland gevestigd zijn.

Mocht je daarnaast als mannelijke stel een kind willen adopteren, dan zijn er nog andere voorwaarden aan verbonden. Zo moet namelijk het land waar het kind vandaan komt accepteren dat je als mannen bij elkaar bent.

kind adopteren

Welke stappen moet je doorlopen voor het adopteren?

Om een kind uit het buitenland te adopteren moet jij je aanmelden bij Sichting Adoptievoorzieningen. Deze stichting verzorgt dan de voorlichting en daartoe bijbehorende informatie voor het adopteren van een kind. Van begin tot eind bestaat de procedure uit ongeveer negen stappen, die omhelzen het volgende:

 1. Indienen van de aanvraag
 2. Toelating van de adoptieprocedure
 3. Het bijwonen van voorlichtingsbijeenkomsten
 4. Onderzoek naar het gezin
 5. Beginseltoestemming krijgen
 6. Een vorm van bemiddeling kiezen
 7. Wie is het adoptiekind en wat kan je verwachten van hem
 8. Ophalen van het adoptiekind
 9. Aanmelden van het kind bij instanties

Binnenlandse adoptie

Bij adoptie denk je snel aan een kind uit het buitenland. Toch worden er ook kinderen uit Nederland beschikbaar gesteld voor adoptie. Jaarlijks zijn er zo’n 20 tot 40 kinderen die hiervoor beschikbaar worden gesteld. De concurrentie voor een binnenlandse adoptie is dan ook een stuk groter dan buitenlandse adoptie. Ook voor binnenlandse adoptie moet jij aan enkele voorwaarden voldoen:

 1. Je moet ten minste 18 jaar ouder zijn dan het adoptiekind.
 2. Het moet ten goede komen van het kind dat jij het adopteert.
 3. Vanaf 12 jaar moet het kind instemmen met adoptie, daarvoor is het kind meestal minderjarig bij adoptie.

Kosten van een kind adopteren

Dat een kind adopteren geen half werk is, blijkt uit de gehele procedure. Ook de kosten voor een adoptiekind zijn niet mals. Alleen de aanmelding voor de voorlichting van Stichting Adoptievoorzieningen kost alleen al €900,-. Daarnaast moet je ook nog rekening houden met bemiddelingskosten. Afhankelijk van het land van herkomst kunnen die flink oplopen. Zo kan je wel €20.000 kwijt zijn hieraan. Maar in dit bedrag zitten dan wel de reis- en verblijfkosten om je adoptiekind op te halen. Daarnaast zijn sommige kosten die je maakt aftrekbaar.

kind adopteren

Naast alle kosten die erbij komen kijken wanneer jij een kind wil adopteren, moet je ook rekening houden met kosten voor de opvoeding. Een kind kan namelijk behoorlijk wat kosten, in dit artikel zijn de kosten van een kind tot zijn achttiende beschreven.