De studenten die begonnen met studeren tussen 2015 en 2017, konden in 2018 wederom niet blij zijn. Zij vielen net buiten de nieuwe regel die in 2018 geïmplementeerd werd. De studenten die begonnen in het studiejaar 2018/2019, hoefden in hun eerste jaar maar de helft van het collegegeld te betalen. Hoe zit het met de gemiddelde studieschuld van deze nieuwe generatie studenten?

Studenten lenen meer

De hoogte van de studieschuld heeft met vele factoren te maken. Een student die nog thuis woont en elke dag met het (gratis) openbaar vervoer gaat, heeft veel lagere uitgaven dan een student op kamers. Hierdoor zal de thuiswonende student – als het goed is – ook een lagere lening nodig hebben dan een uitwonende student.

Studenten gaan tegenwoordig sneller en meer lenen dan voorheen. Dit heeft veel te maken met het nieuwe leenstelsel dat in 2015 werd geïntroduceerd, gepaard met de afschaffing van de basisbeurs.

gemiddelde studieschuld Nederland

Wat is de gemiddelde studieschuld in Nederland?

De studenten die vallen in het oude stelsel, waar een basisbeurs werd uitgereikt, hebben een aanzienlijk lagere studieschuld dan de nieuwe generatie. De oude generatie die geboren is in 1994, had gemiddeld een studieschuld van 1.500 euro op 18-jarige leeftijd. Dit steeg naar 4,1 duizend euro binnen twee jaar. Dat is al aardig wat. De nieuwe generatie die geboren is in 1998 én te maken heeft met het leenstelsel, heeft een gemiddelde studieschuld van 2.500 euro op 18-jarige leeftijd. En dit steeg gemiddeld naar 8 duizend euro binnen twee jaar. Met zo’n studieschuld moet je haast wel een extra bijbaantje zoeken op die leeftijd.

Volgens het CBS lag de gemiddelde studieschuld in 2015 op zo’n 12.400 euro. Dat gemiddelde is nu gestegen naar 13.700 euro in 2019. Dit is natuurlijk met alle verschillende groepen studenten samen. Maar het neemt niet weg dat de leningen van studenten steeds hoger worden en daarmee ook de druk om een goede baan te vinden.

Zodra jij jouw opleiding hebt afgerond, wordt het tijd om de arbeidsmarkt te betreden. Stap 1: presenteer jezelf. Check dan hoe jij een goed CV moet maken. Dat zal je ongetwijfeld helpen bij het veroveren van je droombaan.