1. Succesvolle ondernemers checken hun email op vaste tijden

Een succesvol persoon zit niet te wachten op kansen, maar stelt zich juist actief op. Dat betekent vooral plannen en niet elke tien minuten de mailbox checken.

Succesvolle ondernemers checken hun email regelmatig en beantwoorden die dan gelijk zodat ze tijd over houden voor de belangrijke zaken. Zorg dus dat je jouw timemanagement skills op orde hebt.

2. Delegeren van taken

Een van de talenten waar elke succesvolle ondernemer over beschikt, is de kunst van het delegeren. Dit is niet zonder reden. Door bepaalde taken uit te besteden houd je tijd over voor de echt belangrijke dingen. Zolang je zelf allerlei taken moet gaan inplannen is er het risico dat je gewoon tijd kwijt bent aan zaken die minder relevant zijn.

beginnen met beleggen

Het inplannen van afspraken kun je dus beter overlaten aan een ander zodat jij je handen vrij hebt voor andere, belangrijke zaken.

3. Beantwoord niet elk telefoontje

Een van de meest opvallende kenmerken van succesvolle ondernemers, is dat ze hun tijd goed indelen en weten wat hun doelen zijn. In de praktijk betekent het dat ze niet elk telefoontje zullen beantwoorden omdat ze weten waar hun prioriteiten liggen. Dat is geen gebrek aan beleefdheid, maar gewoon een kwestie van efficiency.

Er is namelijk een groot verschil in wat urgent is en wat belangrijk is. Wat voor de een urgent is, zal voor de ander weinig prioriteit hebben.

4. Gebruik sociale media functioneel

Succesvolle ondernemers gebruiken sociale media met een heel andere intentie. Het gaat juist om het produceren en niet om het opnemen van informatie. De kans dat die ene succesvolle zakenman of vrouw jouw tijdlijn zal zien is dus minimaal.

succesvol worden

Ten eerste kost het tijd, ten tweede bevat het waarschijnlijk geen relevante info. Kortom, ze gebruiken het waar het voor is bedoeld: als tool om een specifiek doel te bereiken.

5. Verspil geen tijd

Tijd is geld. Dit dien je echt te begrijpen als je succesvol wil worden. De kans dat zo’n persoon zijn of haar tijd zal verdoen aan nutteloze bezigheden is zo goed als afwezig. Daar staat tegenover dat ze een vergelijkbare mindset van hun relaties verwachten. Als je dus een uitnodiging krijgt van een succesvolle ondernemer, dan kun je ervan uitgaan dat ze je op waarde schatten. In veel gevallen zijn dat juist situaties die je kunt gebruiken om je netwerk uit te breiden. Het betekent gewoon dat verwachten dat zo’n uitnodiging geen verspilde tijd is.