Doorsnee huishouden heeft ruim 28.300 euro mediaan vermogen

Nederlanders zijn, gemiddeld genomen, relatief ‘rijk’. Stel je bij dat laatste overigens niet al te veel voor. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek, het CBS, bezitten we gemiddeld 28.300 euro. Dat lijkt een leuk bedrag, maar het blijft natuurlijk puur theoretisch.

Rijkdom per generatie, het mediane vermogen

Om je een goed beeld te geven hebben de jongens van Business Insider onderzocht wat het doorsnee vermogen per leeftijdscategorie is, het zogenaamde mediane vermogen. Dit geeft vaak een realistischer beeld dan het gemiddelde vermogen. Bij de berekening van het mediane vermogen spelen de uitersten geen rol en krijg je dus een eerlijker beeld.

Om je een voorbeeld te geven: gemiddeld bezitten we per huishouden een mediaan vermogen van 28.300 euro. Het gemiddelde vermogen is echter 163.800 euro. Dat is dus een wereld van verschil. Hoe dat dan per leeftijdscategorie eruit ziet gaan we je haarfijn uitleggen. Kleine spoiler: zorg ervoor dat je rond je 45e een netto vermogen hebt opgebouwd van minstens drie ton. Lukt je dat, dan zit het wel goed met je toekomst.

Leeftijd tot 25 jaar: mediane vermogen is 200 euro

Ben je nog geen 25 jaar, dan is de kans groot dat je vermogen niet meer bedraagt dan 200 euro. Dat is dus niet veel, maar het goede nieuws is dat je bij een vermogen van meer dan 200 euro al bij de rijkste helft hoort. Voor de goede orde, het gaat dus om het vermogen wat overblijft nadat alle schulden zijn afgetrokken. Reken je overigens niet direct rijk als je meer bezit dan 20 euro, de rijkste 18 procent in deze leeftijdscategorie bezit minstens 39 duizend euro.

vermogen per generatie

25 tot 35 jaar: 2.300 euro

Na je 25e gaat het opeens hard, het mediane vermogen is dan al gestegen naar 2300 euro. Nog steeds geen gruwelijk groot vermogen, maar het is wel lekker toegenomen. Dat het bedrag niet veel hoger is komt doordat veel mensen in deze leeftijdsgroep net een huis hebben gekocht en een hypotheek hebben genomen. Dat drukt natuurlijk zwaar op het eigen vermogen. In deze groep heeft de rijkste 25 procent een vermogen van minimaal 43.000 euro.

35 tot 45 jaar: 9.000 euro

In de categorie van 35 tot 45 jaar blijft het lastig om het vermogen te laten groeien. Het mediane vermogen is ‘slechts’ toegenomen tot 9.000 euro. Opvallend genoeg zijn we wel dat de rijkste groep iets groter wordt: de rijkste 27 procent bezit minstens 98.000 euro.

45 tot 55 jaar: 45.100 euro

Vanaf de leeftijd van 45 jaar gaat het lekker. Het mediane vermogen is gestegen tot 45.100 euro. Deze stijging wordt vooral veroorzaakt door de stijging van de overwaarde van de woning. Kleine kanttekening: deze vlieger gaat alleen op als de huizenprijzen flink zijn gestegen. De groep met de rijksten is in deze categorie geslonken tot 20 procent, maar zij bezitten dan wel zo’n 295.000 euro (of meer).

55 tot 65 jaar: 95.100 euro

Je zou bijna kunnen zeggen, hoe ouder, hoe rijker. In de groep van 55 tot 65 jaar is het mediane vermogen gestegen tot 95.100 euro. Opvallend genoeg bezit de rijkste 29 procent in deze categorie ‘maar’ 296.000 euro.

65 tot 75 jaar: 132.600 euro

In de groep van 65 tot 75 jaar is het mediane netto vermogen ondertussen gestegen tot 132.600 euro. Ook hier is de toename van de overwaarde de verantwoordelijke factor. Ook nu zien we dan de groep met het grootste vermogen groter wordt: de rijkste 34 procent bezit minstens 297.000 euro.

75 tot 85 jaar: 98.300 euro

Van deze leeftijd begint het vermogen te slinken. Het mediane netto vermogen in deze leeftijdscategorie bedraag nog maar 98.300 euro. Het vermogen van de rijkste groep, zo’n 31 procent, bedraagt minstens 296.000 euro.

vermogen per generatie

85 jaar of ouder: 48.700 van euro

Op de leeftijd van 85 jaar of hoger slinkt het vermogen fors. Het mediane netto vermogen is nu nog maar 48.700 euro. De rijkste groep is echter wel groter geworden: ruim 36 procent bezit een vermogen van 298.000 euro of meer.