Wat houdt belastingvrij sparen in?

Wanneer je geld spaart, betaal je daar belasting over, maar toch is het mogelijk om jaarlijks tot een bepaald bedrag belastingvrij te sparen. Er veranderen continu dingen betreft belastingen en toeslagen en zo kan de hoeveelheid spaargeld die je ieder jaar belastingvrij mag hebben ook elk jaar weer veranderen.

Over je spaargeld ontvang je namelijk spaarrente, en dit beschouwt de Belastingdienst als inkomen. Daarom moet je dan ook over een deel van je spaargeld belasting betalen. Hoeveel geld je mag sparen zonder belasting te betalen bepaalt de Belastingdienst dus elk jaar opnieuw. Zo ligt het bedrag dat je in 2023 als alleenstaande mag sparen op € 57.000. In het geval van het hebben van een fiscale partner is het bedrag dat belastingvrij gespaard mag worden € 114.000. Deze bedragen worden eigenlijk ook wel de belastingvrije voet voor spaargeld of heffingsvrij vermogen genoemd.

Maar waarom wordt het eigenlijk heffingsvrij vermogen genoemd? Dit komt namelijk omdat de Belastingdienst niet alleen naar je spaargeld kijkt, maar ook naar beleggingen en eventuele andere vormen van vermogen die je hebt. Er wordt dus naar het totaalbedrag hiervan gekeken en als je bij elkaar opgeteld boven de heffingsvrije grens uitkomt, betaal je hier dus belasting over.

belastingvrij sparen

Hoe zit het met de cijfers voor het aankomende jaar?

Afgelopen Prinsjesdag zijn er belangrijke wijzigingen aangekondigd betreft de belasting op je vermogen in 2024. Het grensbedrag kan elk jaar veranderen, maar het heffingsvrije vermogen zal in 2024, net zoals in 2023, € 57.000 blijven. Ook voor fiscale partners zal het bedrag hetzelfde blijven, namelijk € 114.000. Mocht in jouw geval je totale vermogen boven dit grensbedrag uitkomen, dan betaal je alleen belasting in box 3 over het bedrag dat je meer hebt dan deze vrijstelling.

Belasting in box 3

In box 3 staat dus je inkomen uit sparen en beleggen. Overige inkomsten uit rente, dividend of huuropbrengst vallen hier niet onder en hoeft je niet aan te geven. In 2022 was het belastingtarief in box 3 31%. In 2023 was dit een percentage van 32%. Volgens het oorspronkelijke wetsvoorstel zou dit percentage stijgen naar 34%, maar bij amendement is dit uiteindelijk 36% geworden. Heb je schulden die hoger zijn dan € 3.400 (of € 6.800 als je een partner hebt)? Dan mag je het deel boven dit bedrag aftrekken van je vermogen. Hierdoor mag je dus meer belastingvrij spaargeld hebben.

Ben je al flink aan het sparen? Lees hier welk bedrag per leeftijd je volgens Fidelity Investments het beste kan sparen.