Halfjaarlijkse verhoging van de AOW

Ieder half jaar wordt de AOW opnieuw berekend, en vindt er een verandering plaats. Dit is op 1 januari, en op 1 juli. Na de laatste berekening zullen de bedragen weer omhoogschieten. Per 1 juli 2024 zullen de bedragen weer anders zijn. Dit wordt dan berekend op basis van het minimumloon. Het minimumloon zal verhogen van € 13,27 per uur naar € 13,68 per uur. Door deze stijging van 3.1% zal de AOW ook omhoog gaan en komen er toch wat extra centen in de portefeuille terecht.

Verhoging AOW als alleenstaande

Wanneer je AOW-gerechtigd bent, dan zal je AOW dus omhoog gaan. Wanneer je alleenstaand bent, en geen geregistreerde partner hebt, dan gaat de maandelijkse AOW van 1.541,53 euro bruto naar € 1.569,75 bruto. Netto zal je met loonheffingskorting dan € 1.486,24 per maand ontvangen, of € 1.187,66 per maand zonder loonheffingskorting. Het maandelijkse vakantiegeld gaat ook omhoog. Dit gaat van € 76,20 naar € 78,34 bruto.

Verhoging AOW samenwonend of geregistreerd partner

Wanneer je samenwonend of geregistreerd partner bent, dan zijn de bedragen weer net anders. De maandelijkse AOW stijgt dan van € 1.047,60 bruto naar € 1.067,47 bruto, per persoon. Omgerekend zijn de nettobedragen per persoon dan met loonheffingskorting € 1.010,69 , of  € 807,36 zonder loonheffingskorting. Het maandelijkse vakantiegeld gaat dan van € 54,44 naar € 55,96 bruto.

Eventuele toeslag op de AOW

De AOW-toeslag is in 2015 al afgeschaft. Toch is er nog steeds een kans aanwezig dat je hiervoor in aanmerking komt. Wanneer je in 2015 al AOW hebt ontvangen, en je partner nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, dan is er nog een mogelijkheid op een eventuele toeslag. Daarnaast kan het ook nog dat je partner een laag inkomen heeft, en er ook nog mogelijkheden liggen op een eventuele toeslag. De website van de Sociale Verzekeringsbank vertelt hier meer over.

Kortom: Alleenstaande AOW-gerechtigden gaan er bruto op maandbasis 28,22 euro op vooruit. Gehuwden en samenwonenden kunnen een verhoging van 19,87 euro bruto per maand verwachten. Toch prettig zo’n stijging.