Tijdens het onderzoek werd gekeken of intelligentie een centrale rol speelt in de waardering van zwarte humor: grappen over de dood, ziekte en kwetsbare mensen. En dit bleek het geval te zijn.

Het onderzoek

Onderzoekers van de Medische Universiteit van Wenen onderzochten 156 mannen en vrouwen in de leeftijd van 33 jaar. Aan hen werd gevraagd hoe leuk ze 12 cartoons van The Black Book van Uli Stein vonden en of ze het überhaupt snapten. Hierna werden ze getest op IQ, humor, agressie en opleiding. Een cartoon liet bijvoorbeeld een verwarde man zien met een telefoon in zijn hand. De stem uit de telefoon zei: “Hier is het antwoordapparaat van de klantenservice voor Alzheimer patiënten. Wanneer je je vraag nog weet, spreek het in na de piep”. Best wel heftige humor dus.

wolf of wall street man man

De uitkomst

De onderzoekers onderscheidden uiteindelijk drie verschillende groepen. De groep met de hoogste score van zwarte humor, scoorde ook het hoogst in de test naar intelligentie, ze waren over het algemeen beter opgeleid en scoorde lager in de mate van agressie. Deze uitkomst sluit aan bij vorig onderzoek waaruit is gebleken dat humor gerelateerd is aan je IQ, maar weerlegt de algemene overtuiging dat zwarte humor gerelateerd is aan ietwat chagrijnige personen.

De tweede groep, waarvan de intelligentie gemiddeld was, begreep de grappen maar gedeeltelijk. Opvallend was dat deze groep wel het meest agressief was. De derde groep scoorde vrijwel gemiddeld in alle categorieën.

De conclusie van Willinger en haar team is dat je blijkbaar een bepaalde mate van intelligentie, een goed humeur en kalmte nodig hebt om de speelse fictie van zwarte humor te begrijpen. Oftewel, goed nieuws voor mensen met zwarte humor, alhoewel intelligentie ook negatieve kanten heeft.