Scheiden is lastig, maar vaak het beste

Het besluit van ouders om te gaan scheiden is één van de meest uitdagende en emotioneel beladen stappen die een gezin kan nemen. Het brengt vaak veel verdriet, angst en onzekerheid met zich mee, voor zowel de ouders als voor de kinderen.

Toch kan scheiden soms het beste zijn voor alle betrokkenen. Het biedt de ouders de mogelijkheid om hun eigen weg te gaan en hun persoonlijke groei voort te zetten, terwijl het ook de kans biedt om gezondere relaties aan te gaan. Daarnaast brengt het voor de kinderen weer wat rust terug. Een manier om dit te doen, is door birdnesting toe te passen.

Is birdnesting de oplossing in de opvoeding?

De breuk van een partnerschap brengt vaak enorm veel complexe emoties met zich mee, wat het moeilijk maakt om belangrijke beslissingen te nemen. Als er dan ook nog kinderen bij betrokken zijn, kunnen deze keuzes alleen maar lastiger worden. Je moet het namelijk weer met elkaar eens worden over belangrijke aspecten. Eén van deze aspecten is natuurlijk hoe je samen het ouderschap kan blijven delen zonder verdere stress te veroorzaken voor elkaar en de kinderen. In deze context kan “birdnesting” een optie zijn die ouders helpt om hun kinderen te beschermen en de overgang naar een nieuwe situatie soepeler te laten verlopen.

wat is birdnesting en hoe werkt het

Birdnesting is een co-ouderschapsregeling waarbij gescheiden ouders ervoor kiezen om hun kinderen in het ouderlijk huis te laten wonen en afwisselend bij het huis te verblijven. De ouders wonen in deze zelf dus ergens anders. Het idee achter birdnesting is om de kinderen te ontlasten van de stress en verstoring die gepaard gaat met het verplaatsen tussen de huizen van beide ouders. Maar wat zijn hier dan de voor- en nadelen van?

De voor- en nadelen van birdnesting voor kinderen en ouders

De voordelen zijn voornamelijk groot voor de kinderen. Tijdens de gehele periode van scheiding verblijven ze in één huis, waardoor ze hun spullen niet naar de andere ouder hoeven te verplaatsen. Bovendien blijft alles hetzelfde wat betreft school, sportactiviteiten en vrienden. Deze continuïteit biedt veel kinderen rust en zekerheid, wat juist in de periode van de scheiding van essentieel belang is.

wat is birdnesting en hoe werkt het

Voor de ouders is het echter een stukje lastiger om birdnesting toe te passen. Financieel gezien kunnen beide ouders naast het ouderlijke huis nog een andere woonruimte nodig hebben. Dit brengt natuurlijk hoge kosten met zich mee. Dit is niet voor iedereen betaalbaar. Een ander nadeel voor de ouders is dat het moeilijker wordt om een nieuw leven op te bouwen. Ze blijven sterk verbonden met het ouderlijke huis en de herinneringen aan die plek. Het omgaan met een nieuwe partner kan ook problematisch zijn. Denk bijvoorbeeld aan discussies tussen de ex-partners over de toegang van de nieuwe partner tot het ouderlijke huis.

Goede communicatie en afwegen is belangrijk

Als je toch kiest voor birdnesting is het van belang om zeer gedetailleerde afspraken te maken. Dit moet vervolgens ook duidelijk worden vastgelegd in een ouderschapsplan en convenant. Denk hierbij aan concrete afspraken met betrekking tot de schoonmaak en het onderhoud van het huis, evenals de financiële aspecten van deze gezamenlijke woning. Daarnaast is het noodzakelijk om duidelijke afspraken te maken over de aanwezigheid en verantwoordelijkheden van elke ouder met betrekking tot de kinderen. Ondanks dat het een aardige klus lijkt en ook is, de welzijn van de kinderen staat voorop.

Ben je benieuwd naar een voorbeeld van hoe birdnesting in zijn werk gaat? In de Nederlandse Netflix-serie Papadag wordt deze nesting ook gebruikt in één van de gezinnen.