Het verband tussen studies en het gemiddelde salaris

Er wordt vaak, ook veelal door de ouders, gedacht dat een hogere opleiding ook een beter salaris en meer professionele kansen met zich meebrengt. Studeren, binnen elke onderwijsvorm, biedt studenten de mogelijkheid om zich te specialiseren in een bepaald vakgebied en vaardigheden te ontwikkelen die relevant zijn voor de arbeidsmarkt. Dit kan resulteren in hogere inkomens en meer carrièremogelijkheden, maar toch is dit niet altijd het geval.

Het is daarom essentieel dat studenten niet alleen kiezen voor een studie op basis van potentiële salarissen, maar ook rekening houden met hun persoonlijke interesses, passies en carrière doelen. Toch biedt het inzichten om eens op een rijtje te hebben welke universitaire studies het laagste gemiddelde salaris hebben.

Universitaire studies met het laagste gemiddelde salaris

Misschien niet ongeheel verrassend bestaat de top vijf uit, wat ze noemen, alfa-studies. Dit zijn opleidingen die zich bezighouden met producten van het menselijk handelen. Denk bijvoorbeeld aan geschiedenis, verschillende taalwetenschappen en -letterkunde.

universitaire studies wo met laagste gemiddelde salaris nederland

Als er verder wordt gekeken naar de algemene top 10 van universitaire studies met het laagste gemiddelde salaris, staan daar echter ook een aantal bèta– en gamma-studies in. Deze ranglijst is gebaseerd op cijfers van het EW/SEO Economische Onderzoek naar Studie & Werk uit 2021 en gaan over de universitaire masters. De gegevens zijn gebaseerd op de inkomens van mensen na 10 jaar werken. Maar welke universitaire opleidingen staan er dan in de top 5 met het laagste gemiddelde salaris? Wij hebben ze voor je uitgelicht.

5. Letterkunde

Op nummer vijf vinden we de universitaire studie Letterkunde. Binnen deze master (en gerelateerde bachelor-opleidingen) ligt de focus op literatuur en cultuur. Er wordt zowel gekeken naar de samenwerking tussen die twee en de manier waarop het functioneert in de maatschappij. Er zijn allerlei verschillende specialisaties mogelijk met zowel meer praktische als theoretische verdieping. Volgens het onderzoek ligt het gemiddelde maandsalaris van mensen met deze universitaire master rond de €3.635,- per maand, met een jaarinkomen van €44.328,- euro. Als we dit vergelijken met het modale jaarinkomen in Nederland (€40.000,-), ligt het gemiddelde jaarsalaris van Letterkunde hier net iets boven.

4. Kunst- en Cultuurwetenschappen

Op nummer vier staan de mensen die een master binnen de Kunst- en Cultuurwetenschappen hebben afgerond. Binnen dit onderzoeksveld wordt er diepgaande kennis en expertise opgedaan op het gebied van kunst, cultuur, erfgoed en gerelateerde disciplines. Opleidingen binnen dit onderzoeksveld richten zich bijvoorbeeld op het analyseren, interpreteren en begrijpen van verschillende aspecten van kunst en cultuur, inclusief hun historische, sociale, politieke en filosofische context. Voor mensen die een masteropleiding binnen de discipline Kunst- en Cultuurwetenschappen hebben afgerond, ligt het gemiddelde maandsalaris rond de €3.096,- met een jaarinkomen van €44.035,- euro.

3. Neerlandistiek

Een masteropleiding in Neerlandistiek is gericht op het bestuderen van de Nederlandse taal, literatuur en cultuur in al zijn facetten. Studenten krijgen hierin de mogelijkheid om hun kennis en begrip van de Nederlandse taal te verdiepen en zich te specialiseren in verschillende aspecten van de Nederlandse literatuur, taalkunde, taalbeheersing, taalverwerving en cultuurgeschiedenis. Voor mensen die een masteropleiding hebben afgerond binnen het onderzoeksveld van de Neerlandistiek, ligt het gemiddelde maandsalaris rond de €3.208,- met een jaarinkomen van €43.456,- euro.

2. Taalwetenschappen

Binnen de taalwetenschappen wordt er gekeken naar de structuur, functie en het gebruik van taal. Het vakgebied van de taalwetenschappen is breed en omvat verschillende disciplines, zoals taalkunde, taalverwerving, psycholinguïstiek, sociolinguïstiek, neurolinguïstiek en computationele taalkunde. Ook binnen deze discipline zijn er verschillende specialisatie mogelijkheden. Mensen die een Taalwetenschap-gerelateerde master hebben afgerond ligt het gemiddelde maandsalaris rond de €3.194,- met een jaarinkomen van €41.070,- euro.

1. Archeologie

En helemaal op nummer één van de universitaire studies met het laagste gemiddelde salaris vinden we Archeologie. Een masteropleiding binnen de Archeologie richt zich op het verkennen, onderzoeken en begrijpen van het menselijk verleden door middel van materiële overblijfselen. Denk bijvoorbeeld aan disciplines als de prehistorie, klassieke archeologie, maritieme archeologie, historische archeologie en archeologische wetenschappen. Mensen die een master hebben afgerond binnen de Archeologie hebben een gemiddelde maandsalaris van €3.050,- met een jaarinkomen van €40.060,- euro. Hoe het kan dat deze universitaire studie het laagste gemiddelde salaris heeft, kan door verschillende factoren komen. Misschien zijn er weinig beschikbare banen op de arbeidsmarkt of  hebben mensen veel te maken met projectmatig werk of non-profit werk.

Lees ook: Wat is het gemiddelde salaris van een makelaar?