Waar gaat The Days over?

De synopsis van The Days luidt: “Schuldig volgens sommigen, helden volgens anderen, maar iedereen die betrokken was bij Fukushima Daiichi, wachtte een onzichtbare, dodelijke dreiging: een ongeëvenaarde kernramp.” De miniserie laat het verhaal zien door de ogen van drie betrokken partijen: de overheid, het bedrijfsleven en de mensen die daadwerkelijk ter plaatse waren.

Op 11 maart 2011 vond er een zeebeving plaats voor de kust van Japan, met een allesverwoestende tsunami als gevolg. Die leidde weer tot de kernramp van Fukushima, die toen eigenlijk al onvermijdelijk was. Direct na de aardbeving werden de drie operationele reactoren in de kerncentrale stilgelegd door middel van een noodstop. Het elektriciteitsnet raakte echter beschadigd door al dat water en als gevolg daarvan werden de koelpompen van Fukushima aangedreven door noodaggregaten. Deze generatoren werden echter onbruikbaar door de vloedgolven. Dat was allemaal niet heel handig, ze waren namelijk lager geplaatst dan waar de vloedgolven kwamen.

Radioactieve ramp

Met al die beschadigingen bleef de temperatuur van de kernreactor oplopen en vond er een zogenaamd loss-of-coolant accident plaats. Drie units kregen te maken met kernsmelting. Brandstofelementen smolten helemaal of gedeeltelijk, waardoor er kernbrandstof op de bomen van de reactoren belandde. En alsof dat nog niet genoeg was, kwamen er nog een aantal ongelukken in de verschillende reactoren bovenop, zoals explosies van waterstofgas.

the days netflix serie

Dit gebeurde natuurlijk niet in een kort tijdsbestek, zo duurde de ramp tot maar liefst 16 december 2011. Toen werd er door autoriteiten aankondigt dat de temperatuur van de reactoren een toestand had bereikt die vergelijkbaar was met een ‘normale’ stilstand. Toen waren er echter al 100.000 mensen geëvacueerd uit hun huizen, om ze voor radioactieve besmetting te behoeden.

Vragen over de ramp

Echter bestaat er nogal wat onduidelijkheid over de omvang van de ramp. Die werd bijvoorbeeld hier en daar nogal aangedikt. Zo verklaarde de zogenaamde ‘World Nuclear Association’ in oktober 2017 dat er helemaal geen sterfgevallen of gevallen van stralingsziekte zijn geweest door het nucleaire ongeval.

Gevolgen van de ramp

Wel belandden er heel wat mensen in het ziekenhuis. Een medewerker van de Tokyo Electric Power Company, (TEPCO) die aan het werk was in eenheid 3 ten tijde van de ramp, werd in het ziekenhuis opgenomen. Dit omdat hij meer dan 100 mSv (millisievert) ontving (straling waaraan een mens in een bepaalde periode is blootgesteld). Zes andere medewerkers ontvingen meer dan 100 mSv. Op 24 maart 2011 raakten drie medewerkers van een onderaannemer ‘besmet’ toen ze aan het werk waren in een kelder. Daar was namelijk een redelijke hoeveelheid radioactief water aanwezig. Twee van hen moesten naar het ziekenhuis, waar werd vastgesteld dat ze een stralingsdosis van 2 tot 6 sievert hadden opgelopen.

Er waren natuurlijk niet alleen mensen slachtoffer, ook dieren waren het slachtoffer van de Fukushima-ramp. In het gebied rondom de kerncentrale waren voor de ramp 3.400 koeien, 31.500 varkens en 630.000 kippen aanwezig. Zij werden helaas allemaal geruimd wegens de straling.

Hoe beoordelen de kijkers The Days?

Naast dat er eigenlijk te veel is voorgekomen om te benoemen, wordt geprobeerd om dit waargebeurde verhaal op beeld te krijgen. Bij IMDb krijgt de miniserie een 7.2 van de mogelijke 10. Bij MovieMeter krijgt de miniserie een 3,43 van de mogelijke 5.

Ook op Twitter zijn de kijkers ronduit positief over de informatie die de miniserie geeft: