In een wereld die steeds meer wordt gedomineerd door robots, kunstmatige intelligentie en virtuele realiteit, is het slim om te weten waar werkgevers naar op zoek zijn. Interessant is dat meer dan 33% van de genoemde vaardigheden niet door werknemers als belangrijk worden beschouwd. Dit zijn de top 10 vaardigheden die werkgevers het meest begeren:

10. Cognitieve flexibiliteit

Het gaat om creativiteit, logisch redeneren en probleemgevoeligheid. Het betekent ook dat je kunt aanpassen hoe je communiceert op basis van met wie je praat. Werkgevers willen weten dat je niet tegen iedereen hetzelfde zegt, maar dat je kritisch nadenkt over met wie je praat en de communicatie afstemt op die persoon.

9. Onderhandelingsvaardigheden

Werkgevers geven sneller taken uit hand aan personen die zich staande weten te houden. Mensen die niet snel toegeven en kunnen onderhandelen om het beste resultaat te krijgen.

8. Servicegerichtheid

Dit werd gedefinieerd als het actief zoeken naar manieren om anderen te helpen. Hoe steun je de leden van je team, je superieuren en mensen in jouw branche?

7. Oordeel en besluitvorming

Naarmate organisaties meer en meer gegevens verzamelen, zal er een nog grotere behoefte zijn aan werknemers die het kunnen analyseren en gebruiken om belangrijke beslissingen te nemen. Goed nadenken houdt ook in dat je moet weten hoe je een sterke suggestie kunt doen aan een manager.

betere baan toekomst man man

6. Emotionele intelligentie

Robots kunnen veel doen, maar ze kunnen personen nog steeds niet lezen zoals wij mensen dat kunnen (in ieder geval nog niet). Werkgevers zullen sterk de nadruk leggen op het inhuren van mensen die zich bewust zijn van de reacties van anderen, evenals hun eigen impact op anderen.

5. Anderen coördineren

Dit valt onder sociale vaardigheden. Het gaat om samenwerken, aanpassen in relatie tot anderen en gevoelig zijn voor de behoeften van anderen. Het kunnen aansturen is een skill waarmee je verder kunt komen.

4. People management

In het rapport was dit onder meer het motiveren van mensen, het ontwikkelen van de talenten en vaardigheden van werknemers en het kiezen van de beste mensen voor een baan. Dit zal vooral de vraag zijn naar managers in de media- en energiesector.

3. Creativiteit

In 2015 stond creativiteit op de 10e plaats op de lijst. Het is nu een van de top drie vaardigheden die werkgevers zullen zoeken. Waarom? Omdat we, als we worden bestookt met nieuwe technologieën, werkgevers creatieve mensen willen die die technologie kunnen toepassen op nieuwe producten en diensten.

2. Kritisch denken

Naarmate de automatisering toeneemt, neemt de behoefte aan mensen die logica en redenering kunnen toepassen toe. Dit komt gedeeltelijk omdat machines optimaal moeten worden bestuurd. Werkgevers willen dat mensen met een kritische geest het gebruik of misbruik van de kracht van technologie kunnen evalueren en gebruiken om het bedrijf, de mensen erin en de toekomst ten goede te komen.

1. Complexe probleemoplossing

Technologie kan het leven gemakkelijker maken, maar het kan de dingen ook ingewikkelder maken. Je kunt bijvoorbeeld wearables gebruiken om de looppatronen van verpleegkundigen en artsen in een ziekenhuis in kaart te brengen om te zien hoe je de dingen efficiënter kunt maken. Maar zonder dat een mens deze resultaten analyseert zult je waarschijnlijk een verkeerd resultaat krijgen.