Dit verdienen de grootverdieners

Van de zelfstandige mensen in de landbouw zou volgens een onderzoek van het CBS 42% miljonair zijn. Zij zouden ook de grootste groep miljonairs vertegenwoordigen. Het gemiddelde inkomen van agrarische huishoudens zou volgens cijfers van het CBS dan ook 81.800 euro zijn. Dat is fors meer dan het gemiddelde inkomen van huishouden in heel Nederland. Dat bedraagt zo’n 48.500 euro.

Vooral de varkensboeren zouden het goed hebben, volgens onderzoek van Wageningen Economic Research. Het gemiddelde inkomen van een varkensboer is in vergelijking met 2022 aanzienlijk gestegen. Zo zou de gemiddelde varkensboer van 89.000 euro (2018-2022), naar 370.000 (2023) euro zijn gestegen. De zeugenbedrijven, bedrijven die varkens fokken om door te verkopen, zouden het goed doen. Het gemiddelde inkomen in deze branche zou ongeveer 558.000 euro per onbetaald arbeidsjaar zijn. Ook boeren in het pluimvee mogen niet klagen. Zo zou de gemiddelde houder van leghennen of vleeskuikens 348.000 euro per onbetaald arbeidsjaar verdienen.

Niet alle boeren hebben het makkelijk

Één ding moeten we niet vergeten: niet alle boeren kunnen genieten van salarissen als hierboven vermeld. Er zijn veel verschillende soorten boeren, en de verschillen tussen soorten boeren, en boerenbedrijven zijn groot. Zo zou een vijfde van de boeren onder de 8.000 euro per jaar verdienen. Dat zijn geen bedragen om over naar huis te schrijven. Ook zou volgens cijfers uit 2020 46% van de boeren onder de 26.760 euro per jaar verdienen. Er zijn dus aanzienlijke verschillen tussen de grote zelfstandige boeren, en de kleinere zelfstandige boeren of boeren in loondienst.