Wat is een postnatale depressie?

Allereerst: wat is postnatale depressie? Een postnatale depressie is een vorm van depressiviteit, die niet veel verschilt van traditionele depressie. Ook hier gaat het om een periode van minstens twee weken waarin een persoon worstelt met negatieve gedachten en zich ongemotiveerd voelt. Andere symptomen van depressie zijn: slecht slapen, onrustigheid, gewichtsschommelingen, schuldgevoelens, een gevoel van waardeloosheid en zelfs gedachten aan de dood.

Therapeuten nemen meestal aan dat een postnatale depressie bij jonge moeders het gevolg is van veranderingen in hun hormoonspiegel. Dit is onder andere zo, maar er zijn nog veel andere factoren die een rol spelen. Zo kunnen armoede, jonge leeftijd, gebrek aan een sociaal vangnet en het trauma van de bevalling ook bijdragen aan de depressieve gevoelens. Plus, het overweldigende gevoel van verantwoordelijkheid dat nieuwe ouders ervaren, kan ook een enorme factor zijn.

vaderschap depressief

Ook jonge vaders hebben het zwaar na de bevalling

Nu gaat het stukje hierboven vooral over jonge moeders, maar uit onderzoek is nu gebleken dat ook nieuwe vaders last kunnen krijgen van deze symptomen. Studies uit verschillende landen tonen aan dat 4-5% van de vaders zich depressief voelt na de geboorte van hun kind. Andere studies beweren zelfs dat het eerder om 10% van de vaders gaat (tegenover ongeveer 20% van de moeders), aldus EOS Wetenschap.

De oorzaak voor de depressie bij mannen is grotendeels hetzelfde als bij vrouwen. Namelijk, de nieuwe onzekerheden die een baby met zich meebrengt. Toch is er een verschil. De sociale norm schrijft voor dat mannen hun emoties niet zouden moeten tonen, wat natuurlijk absurd is. Maar het brengt wel een verhoogde druk met zich mee. Jonge vaders vinden dat ze sterk moeten zijn voor hun gezin. Ze hebben daarom moeite met het erkennen van het probleem dat ze ervaren. 

Praat erover

Kinder- en jeugdpsychiater Mijke Lambregtse van het Erasmus MC deed ook onderzoek naar postnatale depressies bij vaders. Zij vertelt dat het belangrijk is om niet te blijven rondlopen met depressiesymptomen. “Mannen hebben vaak de neiging om weg te lopen voor hun gevoelens. Ze vluchten bijvoorbeeld in hun werk en praten er niet over. Probeer dat wel te doen als vader. Voor jezelf, maar ook voor je kind.”

Uit onderzoek blijkt dat depressieve vaders een dubbel zo grote kans hebben op een baby die veel huilt. Ook bestaat er een reële kans dat hun kinderen zich emotioneel en relationeel minder goed ontwikkelen wanneer een ouder depressief is. “Blijf daarom niet rondlopen met je sombere gevoelens, daar is de eerste tijd met je kind veel te kostbaar voor,” vertelt Lambregtse.