Zij wilde ‘het’ niet meer doen

In zijn Reddit post vertelde de man dat zijn vrouw twee jaar geleden besloot dat ze ‘het’ niet meer wilde doen met haar. De reden? Zijn partner ontdekte dat ze geen kinderen kon krijgen. Voor haar was het bed delen alleen maar een middel om kinderen te krijgen. Ondanks zijn liefde voor haar en verlangen naar intimiteit, was de situatie onhoudbaar geworden. Hij probeerde alles: praten, brieven schrijven en zelfs therapie, maar niets hielp.

‘Ga het ergens anders halen’

Op een gegeven moment schreef hij een emotionele brief waarin hij zijn gevoelens uitte en haar opnieuw vroeg om in therapie te gaan. Ze krabbelde met een rode stift over zijn brief: ‘Ga het ergens anders halen, want van mij krijg je het niet’. Na deze duidelijke boodschap besloot hij om de woorden van zijn partner serieus te nemen.

Met open kijk ging hij op zoek naar een ander. Hij ontmoette een vrouw, legde uit dat hij getrouwd was en dat hij niet op zoek was naar een serieuze relatie. Ze stemde in, en al snel werd hun vriendschap fysiek. Natuurlijk kwam zijn vrouw erachter. Toen ze hem confronteerde, gaf hij zonder blikken of blozen toe dat hij ergens anders de lakens had gedeeld, verwijzend naar haar eigen woorden als toestemming. De situatie werd nog ingewikkelder toen zijn vrouw eindelijk instemde met therapie, maar alleen als hij direct zijn affaire zou beĆ«indigen. Hij stelt voor de affaire te ‘pauzeren’. Dit was voor haar niet genoeg en ze wilde dat hij de affaire hoe dan ook beĆ«indigde.

Discussies op Reddit

Deze gebeurtenis zorgde voor een discussie op Reddit. Sommige gebruikers veroordelen zijn acties fel, zeggende dat hij had moeten scheiden voordat hij met een ander bed deelde. Anderen begrepen zijn kant van het verhaal en benadrukten de eenzijdigheid en onredelijkheid van zijn vrouw. Wat voor iedereen wel duidelijk was: deze relatie werkte niet en ze deden elkaar veel pijn.