Oorlogsserie Nobel: een oorlog is nooit afgelopen

Oorlog is iets wat je nooit hoopt mee te maken. Dat geldt ook voor soldaten. In veel gevallen kiezen zij voor een beroep waarvan ze hopen het nooit in praktijk te moeten brengen. Als het dan toch gebeurt, kan dat diepe wonden achterlaten. Dan hebben we het niet over de lichamelijke verwondingen, maar voor de wonden op geestelijk vlak. De ondertitel van de Noorse oorlogsserie ‘Nobel’ is dan ook ‘Fred for enhver pris’, ofwel ‘Vrede tegen elke prijs’. Die tagline is bewust gekozen omdat het de kern van de serie doeltreffend illustreert.

Vrede tegen elke prijs

Vraag aan Stephen Uhlander, een van de twee scriptschrijvers van de oorlogsserie Nobel, waar de serie over gaat en hij moet het antwoord schuldig blijven. De soldaat die in feite de hoofdrol speelt is slechts een detail. Het gaat om het achterliggende verhaal. Over energievoorraden, een oliedeal waar achter de schermen aan wordt gewerkt en de persoonlijke gevolgen van de oorlog in Afghanistan voor de Noorse luitenant Erling Riiser. Als hij terugkeert naar Noorwegen is de oorlog namelijk dichterbij dan hij wil. Dit zorgt ervoor dat hij zich gaat afvragen hoever hij moet gaan om vrede te bewerkstelligen.

nobel oorlogsserie op Netflix

Vredesmissie als begin van een persoonlijke vete

Erling Riise (Aksel Hennie, Torpedo) heeft in Aghanistan gevochten als onderdeel van een speciale eenheid van het Noorse leger. Dat zoiets niet zonder gevaar is, mag logisch zijn. Ook tijdens een vredesmissie kan er worden gevochten en dus zijn dodelijke confrontaties niet uitgesloten. De complicerende factor is de omgeving waar Erling en zijn manschappen opereren: er zit olie in de grond. Dat gegeven is niet alleen bekend bij de Noren, ook de Taliban weet hoe belangrijk olie is. De Afghaanse grondbezitter Sharif Zamani (Atheer Adel, Homeland) is uit op macht en zal zich door niet laten weerhouden om zijn machtspositie te verstevigen. Dat kan hij doen door een nephuwelijk te sluiten. Als blijkt dat zoiets niet het gewenste effect heeft, beraamt hij het plan om de vrouw te doden. Tussenkomst van Erlings eenheid voorkomt dat de moord kan plaats vinden. De vrouw in kwestie wordt onder VN-bescherming naar Noorwegen gebracht. Daar zou ze veilig moeten zijn totdat plotseling Sharif Zamani in Oslo opduikt. Erling krijgt hiervan te horen per geheimzinnig sms bericht en zoekt de confrontatie op met zijn vijand. Pas dan begint Nobel echt goed op gang te komen.