Het halen van diploma’s kan effect hebben op je salaris

Niet iedereen heeft de kans gekregen om door te studeren. We staan hier in Nederland vaak niet goed bij stil, maar studeren (op elk niveau) kost nog aardig wat. Toch lijkt het met alle stijgende prijzen steeds belangrijker te worden dat er diploma’s gehaald worden om het allemaal te kunnen betalen. Maar wat is dan precies het voordeel van zo’n diploma?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft bijgehouden wat mensen met verschillende diploma’s gemiddeld per maand en per jaar verdienen. Dit zijn dan getallen die staan voor het nettosalaris per opleidingsniveau. Door deze getallen onder elkaar te zetten is meteen goed te zien wat de mogelijke voordelen zijn van het halen van een diploma.

Wat is het nettosalaris per opleidingsniveau?

Allereerst zijn de cijfers van het CBS ingedeeld in vijf verschillende groepen. Deze verdeling neemt verschillende diploma’s soms onder één kopje dus dat is belangrijk om in het achterhoofd te houden. De oorspronkelijke cijfers zijn de bruto salarissen, maar deze zijn omgerekend naar het nettosalaris. Allereerst beginnen we bij mensen die alleen maar het basisonderwijs hebben afgerond. Zij zullen gemiddeld een netto maandsalaris hebben van €1.840,-. Als je de lijn dan verder doortrekt zullen zij een gemiddeld primair nettosalaris van €22.074,- per jaar hebben.

gemiddelde netto salaris per opleidingsniveau

De volgende groep die het CBS binnen één categorie heeft genomen zijn het vmbo, havo– en vwo-onderbouw en mbo-niveau 1. Voor deze groep geldt dat zij gemiddeld een netto maandsalaris van €1.968,50 zullen hebben. Voor hen geldt dan ook een netto jaarsalaris van €23.626,-. Het verschil tussen beide categorieën is een stijging van zo’n 11% in salaris als je een vmbo of mbo 1 diploma hebt gehaald of de eerste drie jaar van de havo of vwo hebt afgerond ten opzichte van alleen het basisonderwijs.

Wat zijn de overige gemiddelde salarissen?

Als je een havo, vwo of mbo 2, 3 of 4 diploma hebt, dan gaat je gemiddelde salaris er met zo’n 39% op vooruit. Dat klinkt fijn, maar hoeveel is dat? Volgens de cijfers van het CBS zal iemand met een havo, vwo of mbo-diploma gemiddeld een netto-inkomen hebben van €2.350,- per maand. Voor hen geldt dan logischerwijs weer een gemiddeld netto jaarsalaris van €29.833,-. Als je na de middelbare school of het mbo nog verder studeert, kun je een bachelor diploma op het hbo of het wo halen. Met het bepalen van een bachelordiploma gaat ook meteen het salaris weer een eindje omhoog. Samen verdient deze groep gemiddeld €3.156,- per maand. Het gemiddelde nettosalaris per jaar zal voor mensen met een hbo of wo bachelordiploma rond de €37.869,- liggen.

Als we kijken naar het modale inkomen (wat de gemiddelde Nederlander verdient) van het jaar 2021 – 2022, ligt het modale inkomen op de €36.500,- bruto. Als we de cijfers van het CBS aanhouden dan moet je dus in Nederland al een hbo of wo-bachelor hebben om modaal te verdienen.

Altijd al willen weten: het gemiddelde nettosalaris per opleidingsniveau

Hoeveel verdienen mensen met masterdiploma’s op zak?

Als laatste hebben we nog de groep mensen over die na hun bachelordiploma verder zijn gaan (en hebben kunnen) studeren en een master of doctor hebben behaald. Dit is het hoogste niveau in het Nederlandse onderwijssysteem. Zij krijgen verdienen dan ook het meeste geld. Per maand zullen zij gemiddeld een nettosalaris hebben van €4.118,-. Als we weer kijken naar het gemiddelde nettosalaris per jaar komen zij uit op €49.436,-. Dit is een enorme zak met geld en is een stijging van zo’n 42% ten opzichte van mensen met een hbo of wo-bachelor. Dit waren alle cijfers over het nettosalaris per opleidingsniveau.

Belangrijk om nog even bij stil te staan is het feit dat niet iedereen de mogelijkheden heeft om te kunnen (door-)studeren. De hoeveelheid verschillende diploma’s zeggen dan in principe ook niet zo veel over hoe succesvol je bent of gaat worden. Lekker doen wat je zelf leuk vindt en dan zit je altijd goed!