Belastingplan voor 2024

Het Belastingplan voor 2024 zal op 19 december definitief worden, als de Eerste Kamer hiermee akkoord gaat. Maar toch is er wel al veel duidelijk over wat er gaat gebeuren en wat voor werkenden in hun voordeel zal zijn. Er zullen hogere kortingen komen op de belastingen die betaald moeten worden. Hierbij gaat het om de algemene heffingskorting en de arbeidskorting. Zo zal de arbeidskorting met € 115 omhoog gaan. Echter is de hoogte van de arbeidskorting natuurlijk afhankelijk van het arbeidsinkomen. Daarnaast zal ook de eerste belastingschijf verlengd worden, waardoor werknemers minder belasting zullen gaan betalen over hun salaris.

Ook staan er loonsverhogingen op de planning. Het Centraal Planbureau gaat namelijk uit van een gemiddelde stijging van 5,6% van cao-lonen. Zo publiceert het Centraal Planbureau ieder jaar de Macro Economische Verkenning waarin er een inschatting wordt gemaakt van de economische ontwikkelingen in het komende jaar. En in de MEV 2024 is te lezen dat de cao-lonen gemiddeld met 5,6% omhoog zullen gaan.

Reiskostenvergoeding gaat omhoog naar 23 cent per kilometer

Naast het feit dat werknemers in 2024 meer netto over zullen houden, zullen ze op andere gebieden minder zwaar belast worden. Zo zijn er in het Belastingplan voor 2024 ook maatregelen opgenomen die niet direct invloed hebben op het salaris, maar wel op de portemonnee. De onbelaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer zal stijgen van 21 cent per kilometer naar 23 cent per kilometer. Verder wordt er ook verwacht dat de thuiswerkvergoeding na indexering in januari 2024 verhoogd zal worden van € 2,15 per dag naar € 2,35 per dag.

Via een handige tool kan jij het verschil tussen het nettoloon in 2023 en 2024 berekenen, op basis van de laatste stand van zaken wat betreft het Belastingplan voor 2024.