Bijzonder erfstuk in Tussen Kunst & Kitsch

De opzet van het programma ‘Tussen Kunst & Kitsch’ is heel simpel. Mensen kunnen de taxateurs bezoeken op locatie en zo te weten komen of het schilderij of andere producten net zoveel waard zijn als ze zelf denken. Vaak is de conclusie van experts bijzonder ontnuchterend, maar heel af en toe zien we een aardige verrassing. Zo bleek een getijdenboek wat een vrouw ooit had geërfd, maar liefst 100.000 euro waard te zijn.

 

Het getijdenboek is feitelijk niets meer dan een collectie handgeschreven gebeden wat men vroeger gebruikte toen religie nog een voorname plaats in het leven innam. Het bewuste getijdenboek uit de aflevering van Tussen Kunst en Kitsch bleek uit 1448 te komen. Het was de tijd waarin men net de boekdrukkunst had herontdekt en veel geschriften werden voor de tijd gewoon met de hand geschreven en zo gekopieerd. Alleen de echt vermogenden konden zich veroorloven om een gedrukt boek, destijds vooral de Bijbel, aan te schaffen.

St. Gommaruskerk in Enkhuizen

Het getijdenboek had de vrouw in kwestie in ieder geval gekregen als onderdeel van de nalatenschap van haar schoonvader. Hij had het ooit op een veiling gekocht en altijd bewaard. In de tijd dat het boekje was geschreven werd het voornamelijk in een klooster gebruikt door monniken die op gezette tijden gingen bidden. Voor elk gebed stond aangegeven wanneer het opgezegd moest worden en zo geeft het boekje een goed beeld van het leven in het klooster. Naast de gebeden stond ook de datum in het boekje vermeld en was het versierd met miniatuurtekeningen. Het aangetroffen exemplaar was ooit in gebruik in het klooster van de St. Gommaruskerk in Enkhuizen. Overigens heeft het klooster niet lang bestaan. De kerk is namelijk na 1400 gebouwd en was gewijd aan de heilige Gummarus van Lier. Na de reformatie in 1572 werd de kerk door de Calvinisten overgenomen. Vanaf dat moment kreeg de kerk de naam Westerkerk.

Tussen Kunst & Kitsch speciale taxaties

Zie hier de hele aflevering van Tussen Kunst & Kitsch

Alhoewel de ontdekking van het boekje bijzonder is, is het zeker geen uitzondering. Vaker zijn er bijzondere vondsten in het programma getoond. Zo werd eerder een schilderij van Adriaan van Lelie getaxeerd op een waarde van eveneens 100.00 euro en een uniek beeld uit Congo werd geschat op 150.000 euro. Van een record is dus geen sprake, dat is nog altijd voorbehouden aan de ontdekking van het schilderij ‘Het Kantwerkstertje’. Dat bleek maar liefst 250.000 euro waard te zijn.