Hoeveel Nederlanders staan in het rood?

Totaal staat drie procent van de mensen in Nederland continu in het rood. Het gaat vooral over mensen tussen de 35 en de 44 jaar. Zij maken het meest gebruik van deze ‘vorm van krediet’. Ook is gebleken dat één op de zeven Nederlanders geen buffer heeft voor onverwachte uitgaven, zoals een vervanging van een wasmachine of laptop.

Vooral 35 tot en met 44-jarigen hebben dus regelmatig onvoldoende saldo op de betaalrekening. 36 procent uit deze leeftijdsgroep staat minimaal één keer per jaar rood, gevolgd door 55-64 jarige (33 procent) en 45 tot en met 54-jarige (29 procent). Jongeren en 65-plussers staan het minst in het rood. Dit komt ook vooral op dat jongeren vaak niet de mogelijkheid hebben om in het rood te staan. Dat is misschien maar beter ook.

Veel mensen hebben geen financiële buffer

Eerder hadden we al vermeld dat dus één op de zeven Nederlanders geen of een nauwelijks financiële buffer. Dus als een groot huishoudelijk apparaat plotseling kapot gaat, is er een grote groep dat onvoldoende geld heeft voor een nieuwe. Ook geeft 18 procent van de ondervraagden aan dat zij helemaal niet sparen.

“Naast dat rood staan duidt op een gat tussen inkomsten en uitgaven, kost het geld. Het is daarom goed om inzicht te hebben in je uitgavenpatroon”, aldus Roland Booijen van ABN AMRO. Volgens hem is het zo dat maar één op de tien Nederlanders geen inzicht heeft in die uitgaven.

Hij raadt dan ook om gebruik te maken van diverse digitale huishoudboekjes. Hiermee zou je gemakkelijk jouw uitgavenpatroon in de gaten houden en wat je zou moeten aanpassen zodat je niet in rood komt te staan. “Ook kan je zo beter in de gaten houden of je meer uitgeeft dan er binnenkomt”.