Modaal inkomen van Nederland in 2024

Het modaal inkomen is het meest voorkomende inkomen in Nederland. Let goed op: hier wordt dus niet het gemiddelde inkomen mee bedoeld. Toch staat het niet helemaal los van elkaar. Het Centraal Plan Bureau (CPB) gebruikt namelijk het gemiddelde inkomen om uiteindelijk het modaal inkomen uit te rekenen. Zo hebben ze dat ook voor het jaar 2024 gedaan. De afgelopen jaren is het modaal inkomen sterk gestegen. Zo is het modaal salaris door de jaren heen al van € 32.500 naar € 42.000 gestegen, wat eigenlijk ook niet zo gek is. Het leven is in de afgelopen tien jaar namelijk een stuk duurder geworden en ook al lijkt de stijging positief, is deze eigenlijk minder positief als je kijkt naar de inflatie. Maar goed, wat is nu het modaal salaris van 2024? Naar schatting van het Centraal Plan Bureau zal het modaal inkomen in 2024 in Nederland stijgen naar een bedrag van € 42.236 per jaar. Hierin is het vakantiegeld ook berekend. In 2023 lag het modaal salaris in Nederland nog op een jaarbedrag van € 40.000 bruto.

Het modaal salaris wordt door verschillende factoren beïnvloed. Zo wordt er gekeken naar de inflatie, veranderingen in de arbeidsmarkt, economische prestaties van het land zelf en het overheidsbeleid. Daarnaast kan het natuurlijk ook per beroep en sector sterk verschillen.

Bekijk hieronder nog een kort overzicht van de ontwikkeling van het modaal salaris in Nederland in de afgelopen tien jaar:

2013         € 32.500
2014         € 33.000
2015         € 33.000
2016         € 33.500
2017         € 34.000
2018         € 34.500
2019         € 35.000
2020        € 36.500
2021        € 37.000
2022       € 38.000
2023       € 40.000
2024       € 42.000 (naar schatting)