Wereldwijd wordt er dagelijks gezocht naar de beste medicijnen ter bestrijding van allerlei ziekten en kwalen. Wanneer zo’n medicijn wordt ontwikkeld, komt er natuurlijk ook een bepaald moment waarop het medicijn in kwestie getest moet gaan worden op dieren én mensen. Je kan je daar als persoon vrijwillig voor aanmelden. In ons land heb je een aantal van deze zogenoemde testcentra waar je kunt bijdragen aan dergelijke medisch-wetenschappelijk onderzoeken.

Is het gevaarlijk om medisch proefpersoon te zijn?

Je vraagt je dat nu vast en zeker af. Er zitten in principe geen gevaarlijk gezondheidsrisico’s aan. Sterker nog: wettelijk gezien mogen medicijnen pas getest worden als al bekend is dat ze geen grote medische risico’s opleveren en de medicijnen zijn in dat stadium al zó ver doorontwikkeld dat al bekend is dat ze geen schadelijke effecten met zich meebrengen. Dat is toch fijn om te weten, mocht je overwegen jezelf hiervoor binnenkort aan te melden. Wat je alleen niet moet vergeten: er kan zich, nog steeds, altijd een situatie voordoen dat je bijvoorbeeld verkeerd reageert op een medicijn. Daarom zullen de testen ook onder medisch toezicht worden gedaan. Meestal blijft een proefpersoon sowieso meerdere dagen in een testcentrum (ziekenhuis), zodat de effecten goed gemonitord kunnen worden.

Kan je jezelf zomaar aanmelden als medisch proefpersoon?

Het korte antwoord hierop is: ja, dat kan. Het is alleen wel enorm van belang dat je volwassen (in leeftijd) bent en gezond bent. Daarnaast is het natuurlijk ook afhankelijk om wat voor soort onderzoek het gaat of je wel of niet in aanmerking hiervoor komt.

Wat verdien je als medisch proefpersoon?

Dat is afhankelijk van een aantal factoren. De belangrijkste factor is de hoeveelheid tijd die je eraan kwijt bent. Mede daardoor lopen de bedragen gigantisch uiteen.