Legale prostitutie in Australië

Er zijn meer mensen geïnteresseerd in het bezoeken van een vrouwelijke of mannelijke escort dan je wellicht in eerste instantie zou denken. De ene brengt op z’n tijd een bezoekje om een spannend avontuurtje te beleven, gewoon omdat het kan. De ander moet in zijn behoeftes worden voorzien vanwege een verslaving aan seks. In veel landen heb je een groot probleem, sekswerk staat namelijk niet echt bekend om zijn legale status.

mannelijke escort MAN MAN 02

Dat dit in Nederland niet het geval is, weet natuurlijk iedereen. Dat prostitutie in heel Australië een legaal beroep is, dat weten een stuk minder mensen. Lorenzo was vroeger een mannelijke escort en nu directeur van het escortbedrijf A Gentleman Caller. Omdat veel mensen benieuwd zijn naar het beroep wil Lorenzo graag zijn verhaal kwijt.

De vooroordelen kloppen niet altijd

Lorenzo wil als eerste voorop stellen dat men vaak een vertekend beeld heeft van het beroep. Er wordt vaak gedacht dat je alleen betaalt voor een conventionele vrijpartij. Lorenzo weet te vertellen dat het beroep niet zo eenzijdig is. In 90 procent van de gevallen wil de klant ook wat romantiek naast het seksuele gebeuren. Je moet niet denken dat je een vrouw alleen lichamelijk tevreden moet krijgen. Het mentale aspect speelt misschien nog wel een belangrijkere rol.

Je moet van tevoren een bepaalde spanning opbouwen zodat je samen een goede band krijgt. Dan pas spreken de meeste vrouwen van een goede avond. Lorenzo geeft ook een tip voor beginnende escorts: “Je moet niet gaan denken dat de eerste paar afspraakjes gemakkelijk zullen zijn. Je zult naar alle waarschijnlijk vrij gespannen zijn. Maar dit zal na verloop van tijd geen probleem meer zijn.”

Een mannelijke escort krijgt soms rare verzoekjes

Lorenzo zal zeker niet ontkennen dat je als mannelijke escort soms onconventionele dingen wordt gevraagd. Als voorbeeld geeft hij dat hij een keer was uitgenodigd om bij een vrouw te dineren en wijn te komen drinken. Bij aankomst bleek dat dit niet de hele waarheid was. Er was namelijk een groot vrijgezellenfeest aan de gang. Dat is net even wat anders dan een gezellig borreltje.

mannelijke escort MAN MAN 01

Hij werd niet alleen gevraagd voor een vrijgezellenfeest. Ook werd hij een keer gevraagd om zich voor te doen als vriendje van een vrouw die jaloers was op de bruidegom van een bruiloft. Lorenzo zegt dat dit een grote ongemakkelijke bedoeling was. We geloven dat graag.

De meeste mannen zien het niet echt zitten om een escort te worden. Misschien dat jij daar wel geïnteresseerd in bent. Houd dan wel in gedachten dat je in het bezit moet zijn van bepaalde kwaliteiten als je een mannelijke escort wilt worden.