Leuke drankspellen met uitleg

Er zijn veel leuke drankspellen die jij met je vrienden kan spelen op een avond. Wij vertellen tien drankspellen waarbij je alleen  kaarten en natuurlijk drank voor nodig hebt.

leuke drankspellen

1. Kaartje blazen

De eerste in het rijtje van leuke drankspellen met kaarten is kaartje blazen. Pak een vol glas bier of een shotje en leg hier het pak kaarten op. Om beurten blazen de spelers tegen dit pak kaarten, elke keer moet er minimaal één kaart afgeblazen worden. Lukt dit niet, dan moet er door diegene het glas bier leeggedronken worden. Lukt dit wel, dan is de volgende aan de beurt. Er moet altijd minimaal één kaart op het glas blijven. Ben jij diegene die de laatste kaart eraf blaast, dan moet je ook het glas leeg drinken.

2. Bussen / boten

Nog zo’n leuke in het rijtje van leuke drankspellen met kaarten. Dit spel heeft verschillende namen per stad. Bussen of boten heeft zes rondes.

Ronde 1
Je vraagt aan de eerste uit de kring of diegene denkt dat hij een rode of zwarte kaart krijgt. Je geeft hem een kaart, heeft hij het goed geraden, mag hij één flinke slok uitdelen, heeft hij het fout moet hij er zelf eentje drinken. Zo ga je de hele groep bij langs, en iedere kaart die je gekregen hebt moet je bewaren.

Ronde 2
Je vraagt aan de eerste uit de kring of diegene denkt dat hij een hogere of lagere kaart krijgt, als de kaart die hij heeft. Heeft hij dit goed, mag hij twee flinke slokken uitdelen, heeft hij dit fout moet hij zelf drinken.

Ronde 3
Je vraagt aan de eerste uit de kring of diegene denkt dat hij een kaart krijgt die tussen de kaarten ligt die hij heeft, of er buiten. (hij heeft bijv. een 3 en een boer. diegene zegt binnen, en krijgt een 5 dan heeft hij het goed, hij krijgt een 2, dan is het fout.) Dit keer moet hij 3 flinke slokken nemen of uitdelen.

Ronde 4 
Je vraagt aan de eerste uit de kring of diegene denkt dat hij een kaart krijgt die hetzelfde teken (harten, klaver, ruiten of schoppen) heeft als de kaarten die hij heeft, of een andere. Dit keer moet hij vier flinke slokken nemen of uitdelen.

Ronde 5
Maak een piramide van kaarten met op de onderste rij vijf kaarten.

Draai omstebeurt één kaart om van onderaan de piramide. Heeft één van de spelers een kaart die word omgedraaid, leg je hem er bovenop en mag hij één slok uitdelen. Gebeurt dit in de tweede rij van de piramide mag diegene twee slokken uitdelen, bij de derde drie slokken, enzovoorts.

Ronde 6
Degene die de meeste kaarten nog in zijn hand heeft gaat de Bus in.

Je legt acht kaarten met de plaatjes naar boven op tafel. Je begint bij de eerste en vraagt aan degene in de bus of hij denkt dat de kaart die jij oplegt hoger of lager is als de kaart die er ligt. Zo ga je door, tot hij of zij het fout heeft. Het aantal kaarten dat de busser ver was in de bus, dat aantal slokken moet diegene nemen. En dan begin je weer bij het begin.

De bus is afgelopen als het pakje kaarten op is, of als degene in de bus alles goed heeft gegokt en de bus dus mag verlaten.

3.  Aas is baas

Degene rechts van de deler (met de klok mee) mag als eerst zeggen of hij of zij de aas heeft of niet. ‘Aas is baas’ dus degene met de aas mag zeggen welk plaatje er moet drinken. Bijvoorbeeld de baas zegt “boer”, dan moet iedereen zijn kaart op tafel open gooien en iedereen die boer heeft moet drinken. Als er twee azen in het spel zitten is degene die als eerst aan de beurt is baas. Een speler kan ook bluffen door te zeggen dat hij de aas heeft. Een medespeler kan dit aangeven. De speler laat zijn kaart zien: bluft hij niet, dan moet de medespeler drinken, bluft hij wel, dan moet hij zelf drinken.

leuke drankspellen kaarten

4. Kingsen

Nummer #4 in het rijtje van leuke drankspellen met kaarten is kingsen. Bij het drankspel kingsen liggen de kaarten rondom een glas. Elke kaart staat voor een bepaalde opdracht. De jokers doen niet mee.

Kaart Regel Uitleg
2 Slokken weggeven De hoeveelheid sloken die je mag uitdelen wordt bepaald door hoeveel mensen meedoen aan het spel.
3 Zelf drinken Neem zelf 3 slokken
4 Categorie Kies een categorie. Je kan het zo gek niet bedenken, een aantal voorbeelden zijn: biermerken, make-up merken, etc. De speler die niets meer weet of in herhaling treedt moet drinken.
5 Duimen Je hebt het recht om je duim op een willekeurig moment gedurende het spel op tafel te leggen. Degene die het laatst zijn duim op tafel legt neemt een slok
6 Drink maat Kies één speler naar keuze die telkens wanneer jij een slok moet nemen mee drinkt.
7 Juffen Omstebeurt wordt er opgeteld begint vanaf 1. De getallen die niet mogen worden op genoemd zijn de tafel van 7 en de getallen met een 7 erin. Wanneer iemand toch de fout in gaat neemt hij of zij een slok.
8 Regel verzinnen Verzin een regel waaraan iedereen zich gedurende het drankspel aan moet houden. Wanneer de regel niet wordt uitgevoerd wordt dit bestraft met een slok.
9 Regel weghalen Wanneer je kaart 9 trekt mag je een regel naar keuze afschaffen die is opgesteld.
10 Quizmaster Vanaf nu ben jij de quizmaster! Niemand mag jouw vragen meer beantwoorden. Gebeurd dit wel, dan wordt hij of zij bestraft met een slok. Er kan maximaal één quizmaster actief zijn gedurende het spel.
Boer Wijzen Iedereen steekt zijn of haar hand in de lucht. Tel gezamenlijk af vanaf 3, daarna wijst iedereen de persoon aan die moet drinken. Degene met de meeste stemmen moet twee slok nemen.
Vrouw Rise of the queen Bij “Rise of the queen” heb je het voorrecht om op een willekeurig moment gedurende het spel je hand op te steken. Degene die dit als laatste doet, neemt 2 slokken.
Koning Op het glas Wanneer er een koning wordt getrokken leg je deze kaart op het glas. Zo is het duidelijk voor de spelers hoeveel koningen er nog in het spel zijn. Wanneer de vierde koning wordt gepakt is het spel afgelopen.
Aas Slokken nemen Je neemt 3 slokken en het spel gaat vanaf nu de andere richting op.

5. Fuck de dealer

Dit spel speel je met meer dan twee personen. Een van de spelers begint als dealer. Hij kijkt naar de bovenste kaart van de stapel en de persoon links naast hem moet raden welk getal én plaatje de kaart heeft. Als de speler het helemaal goed heeft dan moet de dealer twee slokken drinken. Maar als het antwoord fout is, mag de dealer verklappen of het hoger of lager is. Heeft de speler het alsnog goed dan moet de dealer één slok drinken. Geeft de speler een fout antwoord dan moet hij zelf drinken. Daarna gaat de beurt naar de volgende speler. De kaart wordt open op tafel gelegd. Als drie spelers achter elkaar het getal of plaatje niet raden, is de persoon naast de dealer aan de beurt om te dealen.

6. Paardrijden

Dit spel is het leukst met vier spelers. De deler pakt één harten, één schoppen, één ruiten en één klaveren kaart en verdeelt die over de deelnemers. Je legt je kaart open op tafel naast die van je medespelers in een horizontale lijn. Je kaart is het paard. De deler pakt een kaart van de stapel en als het een ruiten is krijgt degene met de ruitenkaart hij een punt. De deler pakt nog een kaart en als het klaveren is krijgt degene met een klaveren een punt. De deler blijft net zolang kaarten trekken totdat een speler bij de finish is geeindigd. De finish is vooraf bepaald. Dit kunnen bijvoorbeeld vijf, zes of tien punten zijn.

Degene die als laatst bij de finish is (of met het minste aantal punten) moet een glas bier atten.

7. Boer zoekt vrouw

Nummer #7 in het rijtje van leuke drankspellen met kaarten. Van een stapel kaarten heb je maar een aantal kaarten nodig. Wanneer je in totaal met vijf mensen bent, heb je ook maar vijf kaarten nodig. Natuurlijk een boer en een vrouw en voor de rest mogen het willekeurige kaarten zijn. Wanneer je begint, hussel je de kaarten door elkaar en geef je iedereen een kaart. Je mag hem pas bekijken wanneer er wordt afgeteld. Je telt tegelijkertijd af en dan bekijk je je kaart. Het spel heet boer zoekt vrouw. Iedereen bekijkt tegelijk zijn/haar kaart en wanneer je ziet dat je de boer hebt doe je meteen nadat je je kaart hebt gezien je ogen dicht en begin je te tellen vanaf één tot en met tien. In die tijd dat de boer aan het tellen is moet degene met de kaart waar een vrouw op staat het shotje drinken. Wanneer de boer klaar is met tellen en zijn ogen open doet moet hij raden wie het glaasje heeft leeg gedronken. Heeft de boer het goed gebeurd er niks. Wanneer de boer het fout heeft mag hij ook nog een slokje van zijn drinken nemen.

leuke drankspellen kaarten

8. Kamelenrace

Elke speler kiest een aas waarvan hij denkt dat die gaat winnen en zet hier een aantal slokken op in (bepaal samen het minimum en maximum aantal slokken). Daarna worden om de beurt kaarten gedraaid van de overgebleven stapel. Wordt er een schoppen, ruiten, klaveren, of harten gedraaid dan gaat de betreffende aas een plekje naar voren. Degene die het eerst naar voren galoppeert, mag slokken uitdelen aan één van zijn medespelers. Voor de eerste kaart in de cirkel één slok, bij de tweede kaart twee slokken, etcetera. Gedurende de Kamelenrace wordt het spel hierdoor natuurlijk zwaarder omdat het totaal weg te geven slokken oploopt tot tien! Op het moment dat elke aas een stapje vooruit is gegaan, wordt deze omgekeerde kaart in de cirkel omgedraaid. Is deze kaart bijvoorbeeld een schoppen dan moet de schoppenaas een plekje terug en drinkt hij de helft van zijn ingezette slokken. Rond het aantal slokken altijd af naar boven. Kom je als eerste aas bij de joker op de finish dan mag je jouw ingezette aantal slokken verdubbelen en deze weg geven aan alle medespelers.

9. 21en

Tijdens het spel 21en, moet je ervoor zorgen om zo dicht mogelijk bij het getal 21 uit te komen.

Speler 1: De bank

 • De bank deelt de kaarten en geeft iedere keer een kaart bij, indien de speler dit wil;
 • Als de bank verbrandt (zie overige regels) moet de bank drinken en de bank doorgeven in de richting van de klok, bij joker drinkt hij, maar blijft de bank;
 • Indien de bank verbrandt en andere spelers hebben 21 dan moet de bank het aantal keer 21 dat op tafel ligt drinken (meer uitleg zie onderaan);
 • De bank is altijd als laatste aan zet;
 • Bij het halen van 17 mag de bank stoppen;

Speler 2: De speler

 • Je krijgt om te beginnen 2 kaarten en moet zo dicht mogelijk bij de 21 geraken;
 • Indien je verbrand bent (zie overige regels) dan moet je drinken, bij joker stop je met spelen;
 • Bij het halen van 18 mag je stoppen

Overige regels

 • Indien je de joker hebt moet je één glas drinken en stop je met kaarten vragen;
 • Twee boeren is 21;
 • Twee azen: is 21;
 • Twee kaarten met hetzelfde getal (bv: twee keer 9) mag je splitsen en twee kaarten bijvragen aan de bank;
 • Je bent “verbrand” als je boven de 21 zit;
 • Heb je een 7 en een 9 dan mag je twee andere kaarten vragen aan de persoon met de bank.

Waarden van de kaarten

 • Aas: heeft als waarde 11 of 1. Dit mag je zelf kiezen;
 • Boer: heeft als waarde 1;
 • Dame: heeft als waarde 2;
 • Heer: heeft als waarde 3;
 • Alle andere kaarten hebben als waarde het getal wat de kaart aangeeft.

10. Bierpoker

Last but not least in het rijtje van leuke drankspellen met kaarten. Dit pokerspel kan zowel met twee mensen als met meerdere spelers gespeeld worden.

 1. Iedereen krijgt twee kaarten
 2. Je legt drie kaarten open op tafel
 3. Je bekijkt je kaarten en zegt hoeveel shotjes je erop wilt zetten om te winnen. Het beste is om een maximum in te stellen van drie of vier shotjes per ronde.
 4. Dan wordt de vierde kaart gedeeld en volgt er weer een inzetronde
 5. Vervolgens de vijfde kaart en inzetronde
 6. Heb je gewonnen dan drink jij je lekkere shotjes op
 7. Heb je verloren? Dan krijg je niks!

Als je wilt, kan je voor de verliezer ook een leuke straf bedenken, bijvoorbeeld een opdracht die uitgevoerd moet worden.

Snel en makkelijk je drankjes inschenken tijdens het doen van leuke drankspellen met kaarten? Met deze geniale Bol.com gadget kan jij shotjes binnen no-time inschenken én serveren.

Header: Lyndia Giddens.