Wat betekent je BMI-score?

BMI is een getal dat gebaseerd is op een formule van je gewicht en lengte. Als je getal 25 of hoger is, val je in de categorie overgewicht of obesitas. Velen van ons houden vast aan de overtuiging dat een dun lichaam een gezond lichaam is, maar recent bewijs zegt dat dit niet per se waar is. Een nieuw onderzoek heeft aangetoond dat sommige mensen in de BMI-categorie ‘overgewicht’ een lager risico hebben op overlijden door hartgerelateerde zaken. Mensen met een lagere BMI-score hebben een hogere kans op dit soort problemen. Dus wat is nou echt gezond?

Onderzoeken hebben ook aangetoond dat BMI iemands gezondheid verkeerd kan inschatten. Objectieve metingen, zoals resultaten van cholesterol- en bloedsuikertesten, bleken accurater te zijn. Ondanks aannames die we als feiten zijn gaan accepteren, is het bewijs dat gewicht en gezondheid met elkaar verbindt niet altijd consistent. Het gebruik van een BMI-score om conclusies te trekken over iemands gezondheid kan in veel situaties zorgen voor verwarring.

is bmi goede graadmeter gezondheid

De mythe van de rekensom

Toen het in de 19e eeuw werd ontwikkeld, was de BMI-formule nooit bedoeld als een maatstaf voor gezondheid – vooral niet voor de gezondheid van een diverse bevolking. Het is zelfs niet gemaakt door medische experts. BMI is afgeleid uit het werk van een 19e-eeuwse Belgische astronoom die bezig was met het ontwerpen van een volkstelling in Nederland. Zijn steekproefgroep bestond voornamelijk uit welvarende, blanke mannen. Het had als doel om typische lichaamsformaten van de totale bevolking te schatten voor het verdelen van middelen.

In het begin van de jaren 1900 werden er studies uitgevoerd. Deze onderzoeken waren voornamelijk gebaseerd op een blanke mannelijke bevolking om te proberen het ideale lichaamsgewicht te bepalen. Gemengde resultaten van tests om lichaamsvet te meten, zoals waterverplaatsing en huidplooimetingen, leidden tot de conclusie dat de eenvoudige wiskunde van BMI als standaard moest dienen.

Wanneer je alle dingen die in de afgelopen 100+ jaar zijn veranderd in overweging neemt, is het apart om te bedenken dat mensen zo sterk vasthouden aan BMI. Er is dus geen bewijs om te ondersteunen dat een hoger gewicht per definitie een verslechterende gezondheid betekent. De gezondheid van een persoon wordt beïnvloed door een complexe mix van gezondheidsgedragingen. Genetische factoren, vetvrije massa, fitheid en milieu risico’s spelen ook nog eens een rol. Het komt erop neer dat geen eenvoudige wiskundeformule of cijfer op de weegschaal iemands gezondheid kan meten.