“Ik hou van jou” zeggen tegen vrienden

Het uitspreken van genegenheid onder mannen is vaak nog een taboe. Met name onder de zogenaamde cis-mannen is het gewoon ‘not done’. Vreemd eigenlijk, wat vriendschap onder mannen heeft dezelfde emotionele waarde als onder vrouwen. Ondanks onze culturele vooruitgang op het gebied van gender en seksualiteit, zijn de relaties van mannen onderling namelijk nog steeds overgeleverd aan de druk om zich te gedragen als een ‘echte man’. Dus kunnen wij mannen niet “ik hou van je” tegen elkaar zeggen gewoon als bevestiging van de bromance?

Vrouwelijk of juist menselijk?

Of de verhouding tussen mannen onderling snel gaat veranderen is nog maar de vraag. Helemaal uitgesloten is het niet. “Deze tijd van social distancing kan de mate van intimiteit in relaties veranderen”, zegt Dr. Paulette Sherman, een in New York City gevestigde psycholoog. “Als je samen geen activiteiten kunt ontplooien, is de kans groter dat je op woorden vertrouwt. Mannen worden nog steeds geconfronteerd met stigma’s over het uiten van gevoelens richting andere mannen en sommigen denken zelfs dat het erg vrouwelijk overkomt”, zegt Sherman.

ik hou van jou tegen vrienden zeggen

Vriendschap is een emotionele band

Toch kan het verhelderend werken om tegen je vrienden te zeggen “ik hou van je”, al was het alleen om aan te geven dat je om ze geeft. Uiteindelijk is ook vriendschap een emotionele band. Het lijkt er juist op dat het geven van die bevestiging van die gevoelsband aanleiding kan zijn om discussies te voeren, om je vollediger uit te drukken en andere emoties te delen zoals kwetsbaarheid, angst, berouw, verdriet en dankbaarheid. Op die manier kunnen barrières worden doorbroken om hechtere relaties mogelijk te maken en om wat empathisch over te komen.

Platonische liefde

Familiale liefde, hoewel consistent en onvoorwaardelijk, kan soms automatisch, onnadenkend en zelfs als vanzelfsprekend aanvoelen. Ondertussen is romantische liefde, volgens monogame normen, exclusief: je kunt het maar aan één persoon tegelijk geven en het kan op elk moment worden ingetrokken. Platonische liefde is echter genereus. Het is inclusief. Het is gecultiveerd, verdiend, gestold en we kunnen het een vrijmoedige onverschrokkenheid geven, zoals Oprah Winfrey auto’s schenkt. Ook mannen kunnen troost vinden in de zekerheid van de bevestiging van een goede en waardevolle relatie.