Torenhoge schulden door studeren

Met de terugkeer van de basisbeurs, die vanaf september weer kan worden aangevraagd, wordt studeren weer wat toegankelijker en komt er een einde aan een generatie met een torenhoge schuldenlast. Toch zijn er momenteel veel studenten die in de loop der jaren wél een enorme schuld hebben opgebouwd en bekend staan als “de pech generatie.” Het vinden van een baan is de eerste stap op weg naar het aflossen van je opgebouwde schuldenlast. Dit kan echter nog knap lastig zijn en veel studenten maken zich daarom zorgen over het vinden van een geschikte functie. Om het leed iets te verzachten volgt hier het antwoord op de vraag hoelang het gemiddeld duurt voordat afgestudeerde HBO- en WO-studenten een baan vinden.

 

Hoelang zoeken HBO’ers gemiddeld naar een baan?

Een afgestudeerde HBO-student zoekt gemiddeld 5 tot 6 maanden naar een geschikte functie. Het gaat dan om een volwaardige, fulltime aanstelling. Echter is de zoektijd wel afhankelijk van de achtergrond van de afgestudeerde HBO’er. Zo doet iemand met een gamma-studie er gemiddeld een maand langer over om een baan te vinden dan iemand die een alfa-studie heeft gevolgd, namelijk 7 maanden in plaats van 6.

hoelang-op-zoek-naar-baan-na-afstuderen.jpg

Dit staat in schril contrast met iedereen die een medische achtergrond heeft: HBO’ers die een medische studie hebben afgerond, vinden gemiddeld na 1,5 maand al een baan en trekken het gemiddelde zodoende flink omlaag. Ben je benieuwder naar het salaris van een afgestudeerde HBO-student? Hier vind je de HBO-functies waarmee je in 2023 het hoogste salaris verdient.

Hoe snel vinden WO’ers gemiddeld een geschikte baan?

Een afgestudeerde WO-student vindt gemiddeld na 4 tot 5 maanden zoeken een baan. Daarmee ligt de gemiddelde zoektijd van WO’ers lager dan die van HBO’ers. Opnieuw wijken de gemiddeldes af van de studierichting en is de zoektijd afhankelijk van de gevolgde studie. Studenten die een gamma-studie gevolgd hebben zoeken na hun afstuderen gemiddeld 4 maanden naar een baan. Alfa-studenten doen daar bijna 3 keer zo lang over: gemiddeld zoekt een afgestudeerde alfa-student maar liefst 11 maanden naar een geschikte functie. Dat is op één maand na ongeveer een compleet kalenderjaar aan zoektijd. Gelukkig is er ook goed nieuws te melden, en wel voor de WO-student met een medische achtergrond. Zij hebben meestal na 1,5 maand al een baan gevonden. Hoelang het duurt voordat een afgestudeerde WO’er een baan vindt is daarmee meer dan bij afgestudeerde HBO’ers afhankelijk de studie die ze gevolgd hebben.