Voornaam veranderen

Wil je je voornaam veranderen? Dan kan je terecht bij de rechtbank. Je hebt hiervoor een advocaat nodig en moet een verzoekschrift indienen voor het wijzigen. Gaat het om een minderjarige? Dan doet de advocaat het verzoek namens de ouders of de voogd.

De rechter kan goedkeuring geven voor een andere voornaam als er een belangrijke reden voor is. Denk aan: gepest worden om de naam, geslachtswijziging, religie of de betekenis die de naam in een andere taal heeft. De nieuwe naam moet ook voldoen aan eisen. Zo mag het niet ongepast zijn of hetzelfde zijn als een bestaande achternaam.

Achternaam veranderen

Voor het veranderen voor je achternaam kan je terecht bij Justis. Justis beslist, namens de minister voor Rechtsbescherming, of de naam veranderd mag worden. Het proces van de naamswijziging gaat als volgt:

  • Stap 1: Aanvraagformulier indienen. Het aanvraagformulier is digitaal of schriftelijk bij Justis in te dienen. Je levert daarnaast documenten aan. Welke dit zijn, hangt af van het soort aanvraag dat je doet.
  • Stap 2: Controle van de aanvraag. Zodra je aanvraag is ontvangen en de kosten zijn betaald, zal Justis je gegevens controleren.
  • Stap 3: Besluit en bezwaar. In de meeste gevallen duurt het twintig weken tot de beslissing wordt genomen. Als je het hier niet mee eens bent heb je zes weken de tijd om bezwaar te maken.
  • Stap 4: Koninklijk Besluit. Als de naamswijziging is goedgekeurd ontvang je een officieel uittreksel van het Koninklijk Besluit met al je gegevens. Deze wordt door het ministerie van Justitie en Veiligheid naar je adres opgestuurd.

Wanneer je naam gewijzigd wordt is het belangrijk dat je een aantal dingen zelf regelt. Zo moet je er zelf voor zorgen dat je paspoort, rijbewijs, bankrekening en verzekeringen worden veranderd. Als je je nieuwe naam op een diploma wil, kan je zelf een vervangend document aanvragen.

Hoe duur is een naamswijziging?

Op het moment van publicatie van dit artikel (april 2024) geldt:

  • Naamswijziging meerderjarig persoon: € 835
  • Naamswijziging 1 of 2 minderjarige kinderen: € 835
  • Naamswijziging 3 of meer minderjarige kinderen: € 1670

Belangrijk: Je moet de kosten voor de behandeling van de aanvraag altijd betalen. Als je de aanvraag intrekt of de naamswijziging wordt afgekeurd, krijg je geen geld terug.

Je naam wijzigen is dus een heel proces. Het is fijn om van tevoren te weten wat je kan verwachten, zodat je hier de goede keuzes in kan maken. Lees je goed in en denk er een aantal keer over na, voordat je de keus maakt.

Verwachten jij en je partner binnenkort een kleine toevoeging aan jullie gezinnetje, maar weten jullie nog geen naam? Bekijk dan de populairste babynamen van 2024.