De kosten voor kinderopvang zijn het afgelopen jaar flink gestegen

De kosten van kinderopvangorganisaties zijn mede door de inflatie flink gestegen. Naast de stijging van deze kosten blijft de tegemoetkoming voor kinderopvang vanuit de overheid achter. Dit raakt vooral de ouders met lagere inkomens het meest. Het afgelopen jaar is het bruto uurtarief van kinderopvangorganisaties met ongeveer 8,7% gestegen. De organisaties geven aan dat dit voornamelijk komt door de stijgende huren, hoge energieprijzen en een personeelstekort. Vooral lagere en middeninkomens betalen sinds 2023 een stuk meer. Dit komt doordat hun eigen bijdrage dit jaar flink is gestegen. Wie een inkomen heeft tot € 27.000 per jaar en twee kinderen twee dagen naar een kinderopvang brengt, betaalt nu in 2023 ongeveer € 745 extra. Dat is een stijging van 40% ten opzichte van de afgelopen jaren. We spreken hier dus zeker niet over een kleine stijging. Zo betalen ouders met een inkomen tot € 60.000 bijna € 850 meer.

De kinderopvang is vrij om een uurtarief vast te stellen, dus hoeveel je uiteindelijk zal gaan betalen verschilt per kinderdagverblijf. De overheid geeft een tegemoetkoming in deze kosten tot een maximaal te vergoeden uurtarief. Dit houdt in dat de ouders het restant uit eigen zak moeten gaan betalen wanneer het uurtarief hoger is dan het maximaal te vergoeden uurtarief. Dit maximum tarief hangt af van het soort opvang. Zo is deze voor de dagopvang € 8,97. Voor de buitenschoolse opvang is het maximum € 7,72 en voor de gastouderopvang € 6,73.

Wat zijn de verwachtingen voor 2024?

Dit jaar is er al een tweede prijsstijging doorgevoerd. Vanwege de loonstijging van het personeel zijn de tarieven halverwege dit jaar met nog gemiddeld 4% gestegen. In april kregen medewerkers € 150 bruto extra en daarnaast ging er nog een loonstijging van 2% in. Volgend jaar komt daar nog eens 2% bovenop. Wel moeten de organisaties deze stijging tijdig doorgeven. De ambtenaren van het ministerie van Financiën hebben aangegeven dat er gekeken moet worden of er toch niet extra moet worden gecompenseerd, maar dit advies heeft uiteindelijk nog niet gezorgd voor een extra stijging van de kinderopvangtoeslag. Wel heeft het ministerie van Sociale Zaken aangegeven in 2024 wellicht de toeslag te wijzigen en zijn de voorlopige vergoedingen voor 2024 bekend gemaakt.

De maximumuurprijs voor dagopvang wordt €9,65. De maximumuurprijs voor dagopvang wordt € 8,30 en voor gastouderopvang wordt dit € 7,24. De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Wil je zelf berekenen hoeveel de kinderopvang ongeveer kost en voor hoeveel kinderopvangtoeslag je in aanmerking komt? Dat kan hier.