Vervoerd worden met een ambulance

Helaas komt het geregeld voor dat we een ambulance horen rijden, en gelukkig maar. In noodsituaties is het geruststellend te weten dat er een ambulance beschikbaar is om hulp te bieden. Maar wat zijn de kosten eigenlijk wanneer je met zwaailichten en sirenes wordt opgehaald? Worden deze kosten door jezelf betaald of vergoed door je verzekering?

Wanneer je een ambulance nodig hebt, zijn er verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de kosten. Misschien heb je eens gehoord dat een ritje met de ambulance in de Verenigde Staten voor mensen onbetaalbaar is. Dit komt omdat zij over het algemeen geen zorgverzekering hebben die dat soort kosten voor de mensen dekt. In Nederland is het gelukkig een stuk minder duur om met een ambulance vervoerd te worden.

Hoe duur is een ritje met de ambulance?

Over het algemeen geldt dat de kosten voor ambulancezorg vaak gedekt worden door de ziektekostenverzekering. In veel landen, waaronder Nederland, hebben burgers een zorgverzekering die de kosten van medische noodhulp, inclusief ambulancezorg, vergoedt. Deze vergoeding kan echter afhangen van de voorwaarden en dekking van je specifieke verzekering. In sommige gevallen kan het voorkomen dat je een eigen risico moet betalen voordat je verzekering de kosten dekt. Het eigen risico is het bedrag dat je zelf moet betalen voordat de verzekering begint met vergoeden. Dit kan per verzekering verschillen, dus het is belangrijk om de polisvoorwaarden van je verzekering te raadplegen om te begrijpen hoe het eigen risico werkt.

kosten van ritje met ambulance zorgverzekering gedekt

Heb je alleen een basisverzekering?

Laten we eens kijken wat er allemaal vergoed wordt als je alleen een basisverzekering hebt. De primaire focus van de ambulancebemanning is altijd het verlenen van de nodige medische zorg ligt, ongeacht de financiële aspecten van de persoon die de hulp nodig hebt. Zo valt medisch noodzakelijk ambulancevervoer altijd binnen de dekking van het basispakket. Hier vallen zowel het spoedvervoer en besteld ziekenvervoer onder. In het geval van het eerste is er sprake van een ernstig ongeval, hartaanval of andere levensbedreigende noodsituaties waar snelle medische hulp bij nodig is. Het tweede geval is bedoeld voor mensen die een ziekte hebben of een handicap hebben, waardoor zij liggend vervoerd moeten worden om zo naar medische afspraken te gaan.

Kijk altijd goed naar je eigen risico

Bij ambulancevervoer geldt, net als bij andere zorgkosten, het eigen risico van de basisverzekering. Dit betekent dat je meestal eerst je eigen risico moet betalen voordat je vergoeding kunt ontvangen. Voor ambulancevervoer betekent dit dat je de eerste 385 euro zelf moet betalen. Indien je ervoor hebt gekozen om vrijwillig je eigen risico te verhogen tot maximaal 885 euro, wordt ook dit bedrag meegerekend bij de vergoeding vanuit de basisverzekering.

Hoe duur is het dan om met een ambulance vervoerd te worden?

Moet je om wat voor reden dan ook het ambulance vervoer toch betalen? Dan krijg je te maken met het vaste tariefsysteem voor ambulancevervoer. Maar hoe duur is het dan als je met een ambulance vervoerd wordt? In Nederland is dat een wettelijk vastgesteld bedrag dat neerkomt op €700,-.

worden kosten spoed ambulance betaald door zorgverzekering

Goed om te weten

Toch zitten er nog wel een paar ogen en haken aan de kosten van een ritje met de ambulance. Zo kan het best zijn dat je onder de eerder genoemde gevallen valt maar het toch niet vergoed wordt. Zo mag de rit van de ambulance maar maximaal 200 kilometer bedragen. Als het toch verder rijden is, moet je eerst toestemming krijgen van de zorgverzekeraar. Daarnaast kost het pas geld (aan jou of aan je verzekeraar) als de ambulance je ook daadwerkelijk ergens naartoe vervoerd. Als er dus een ambulance naar je toe komt maar je hoeft uiteindelijk niet mee, zitten daar ook geen kosten aan verbonden.

Lees ook: De gemiddelde salarissen van medici.