Wat is het gemiddelde salaris van vrouwen?

De afgelopen 40 jaar is het inkomensverschil tussen werkende mannen en vrouwen kleiner geworden. Het gemiddelde jaarinkomen van werkende vrouwen is sinds 1977 ruim 60% gestegen, terwijl dat van werkende mannen met 12% is gestegen. De afgelopen jaren zijn steeds meer vrouwen gaan werken. Daarbij zijn ze ook steeds meer uren gaan werken en zijn ze nu ook steeds vaker hoger opgeleid in vergelijking met vroeger.

Zowel in het bedrijfsleven als bij de overheid verdienden vrouwen in 2020 gemiddeld een lager uurloon in vergelijking met mannen. Dit blijkt uit een onderzoek van het CBS naar de loonverschillen tussen mannen en vrouwen in 2020. In het bedrijfsleven was het ongecorrigeerde loonverschil 19%. Bij de overheid ging het om een verschil van 6%. Het inkomen van werkende vrouwen lag in 2020 ruim 35% lager dan de inkomens van werkende mannen. Dit is een gevolg van het werken in deeltijd. Driekwart van de vrouwen werkt in deeltijd, terwijl dit bij mannen maar een kwart is. Ook spelen leeftijd en gezinssamenstelling een grote rol in de verdiensten. Werkende vrouwen verdienen nu gemiddeld rond de € 33.800 per jaar.

salarisverschil mannen en vrouwen

Wat is het gemiddelde salaris van mannen?

Het gemiddelde salaris van mannen ligt nog altijd hoger dan dat van vrouwen. Zo verdienen mannen gemiddeld rond de € 52.300 per jaar. Dit komt dus mede omdat vrouwen vaak een kortere werkweek hebben, maar ook omdat het gemiddeld uurloon van vrouwen lager is dan dat van mannen. Het verschil hierin bedraagt zo’n 14%. Dit heeft voornamelijk te maken met de leeftijd en het soort werk. In 2008 was het verschil in uurloon tussen mannen en vrouwen nog 20%. Hierin is dus wel een groot verschil te zien. Een gemiddelde werkweek voor een Nederlandse vrouw telde in 2020 ongeveer 26,2 uur, in vergelijking met een werkweek van gemiddeld 35,4 uur voor mannen.

Waarom verschillen de salarissen van mannen en vrouwen nog altijd?

Mannen verdienen gemiddeld dus nog altijd meer dan vrouwen, maar het verschil in inkomen is de afgelopen jaren flink afgenomen. De verschillen in de inkomens zijn grotendeels terug te voeren op de verschillen in leeftijd, opleiding en soorten functies. Daarnaast speelt het werken in deeltijd ook een grote rol. De reden dat het inkomen van vrouwen de afgelopen jaren zo erg is gestegen heeft vooral te maken met het feit dat de werkweken van vrouwen steeds langer zijn geworden. Daarnaast zijn ook steeds meer Nederlandse vrouwen hoogopgeleid, wat ook een grote rol speelt in deze stijging.