De symptomen van een midlife crisis

De midlife crisis kan voor een man een vervelende periode zijn. Dat wil niet zeggen dat het voor elke man zo dramatisch verloopt. Niet elke man vertoont plotseling overspelig gedrag of komt thuis met een peperdure bolide om zich weer even jong te voelen. Toch zijn er een aantal duidelijk symptomen te onderscheiden die kunnen wijzen op een naderende midlife crisis.

  • Een lang gekoesterde wens plotseling realiseren.
  • Nieuw levensdoel bepalen en het leven daarop inrichten.
  • Heimwee naar vroeger.
  • Opeens aandacht gaan besteden aan uiterlijk vertoon.
  • Een relatie aangaan met een (veel) jongere vrouw.
  • Aannemen van een zorgeloze houding.
  • Grote aankopen doen (vaak zonder overleg met een eventuele partner).
  • De behoefte om zich af te zonderen.

De gemiddelde leeftijd van de midlife crisis bij mannen

Men is exact 47.2 jaar oud als het dieptepunt wordt bereikt op de geluksmeter. Die wetenschap danken we aan het werk van David Blanchflower. Hij is hoogleraar aan het Dartmouth College in Engeland en heeft een baanbrekend onderzoek verricht op het gebied van het gelukkig voelen. Blanchflower bestudeerde jarenlang de relatie tussen het gevoel van welzijn en de gemiddelde leeftijd tijdens de midlife crisis. Hij kon zodoende vaststellen wanneer de piek van het ongelukkig voelen plaats vindt. “Ceteris paribus, het welzijn van een individu bereikt zijn dieptepunt op middelbare leeftijd,” aldus Blanchflower. Dat is dus voor de man de leeftijd van de midlife crisis.

gemiddelde leeftijd midlife crisis

Gelukscurve laat de gemiddelde leeftijd midlife crisis zien

Uit eerdere onderzoeken naar de relatie tussen de leeftijd en het welzijn, weten we dat de factor ‘gelukkig voelen’ redelijk constant is. Naarmate de leeftijd vordert, neemt het gevoel gelukkig te zijn toe. Dat is natuurlijk mooi, maar het vertelt ons niets over de piek van het ongelukkig voelen. Blanchflower nam daar geen genoegen mee en besloot om nadrukkelijk te kijken naar het verband tussen leeftijd en geluk. Om dit onderzoek representatief te maken keek de professor naar de gegevens van ruim 500.000 mensen in zowel de Verenigde Staten als Europa. De gelukscurve die daaruit tevoorschijn kwam, bleek verre van vlak te zijn en vertoonde juist een U-vorm.

De U-curve is zichtbaar voor elk land en daar blijkt uit dat het dieptepunt op middelbare leeftijd ligt. Zo zien we dat de echte geluksmomenten in de jeugd liggen en op hoge leeftijd. “Het traject van de curve geldt in landen waar het gemiddelde loon hoog is en waar het niet is en waar mensen de neiging hebben langer te leven en waar ze dat niet doen.”

gemiddelde leeftijd midlife crisis

Gelukkig voelen is niet afhankelijk van andere factoren

Zowel de piekmomenten als het dal in de U-curve is van toepassing op de meerderheid van de onderzochte landen, 132 stuks in totaal. Ook na het berekenen van de uitkomsten door rekening te houden met allerlei factoren zoals inkomen, opleidingsniveau en huwelijk, blijft de uitkomst nagenoeg gelijk. De conclusie die hieruit volgt, is dat er sprake is van een duidelijk verband tussen leeftijd en het ervaren van geluk en dus ook ongeluk. De invloed van de eerder genoemde factoren is verwaarloosbaar gebleken.

“We hebben vastgesteld dat de midlifecrisis overal in de wereld voorkomt en zelfs bij primaten, waartoe alle halfapen en apen gerekend worden, gezien wordt. Het lijkt dus op een soort natuurlijk proces waardoor we vermoeden dat de midlifecrisis in de genen zit, al moet dat nog onderzocht worden.”