Ik heb geen vertrouwen in mijn partner. Wat nu?

Praten over het vertrouwen in jullie relatie is een goede eerste (en essentiële) stap. Wees je er wel van bewust dat het probleem uitspreken niet hetzelfde is als het probleem oplossen. Met deze vijf tips lukt het je wel om het vertrouwen op te bouwen.

1. Terug naar het verleden

De eerste stap: ga terug in het verleden en denk na waarom er tussen jullie geen vertrouwen is. Is er tussen jullie iets gebeurd waardoor het vertrouwen is geschaad? Is er een misverstand ontstaan? Of zijn er angsten van voor jullie relatie die nog steeds een hinder vormen voor het vertrouwen binnen jullie relatie? En hoe zit dat bij haar? Dit zijn allemaal vragen die je moet beantwoorden om bij de kern van het probleem te komen.

Is er iets fout gegaan voor jullie relatie? Iets waar jij en je partner dus niets aan hebben kunnen doen? Dan is het belangrijk voor degene met het verleden om uit de slachtofferrol te stappen. Ja, je ex-partner heeft je pijn gedaan, maar het is niet eerlijk om dat wantrouwen nu op je nieuwe partner te reflecteren. Trek dus niet te snel conclusies zonder bewijsmateriaal. Mocht je twijfels hebben over haar trouw, wees er open over en leg ze direct bij je partner neer, zodat zij kan bewijzen dat je wantrouwen nergens voor nodig is. Dit werkt omgekeerd natuurlijk ook zo.

Is er tijdens jullie relatie een moment van wantrouwen voorgekomen, leg dit ook op tafel. Door ermee te blijven rondlopen, ga je wrok koesteren. En dit terwijl jouw partner dit misschien wel zag als een onschuldige daad in plaats van een daad met romantische bedoeling.

Mocht er een geval van overspel hebben plaatsgevonden, overleg dan wat de reden is voor het overspel en of jullie samen willen werken aan hetgeen dat mist binnen de relatie. Besluit daarna of je de relatie wilt voortzetten.

geen vertrouwen relatie

2. Communiceer je grenzen

Stel samen grenzen op. Vertel je partner wat jij vreemdgaan vindt en vraag haar wat zij onder vreemdgaan schaart. Op die manier kan een toekomstige miscommunicatie voorkomen worden en weet je hoe je moet handelen als er een bepaalde situatie voordoet.

3. Wees empatisch

Wanneer je (onrechtvaardig) twijfelt over je partners loyaliteit, is de manier waarop je hun acties bekijkt al meteen gekleurd. Probeer je partner het voordeel van de twijfel te geven: ze verdienen een eerlijke kans om zich te bewijzen (mits er niets is voorgevallen). Probeer hun kant van het verhaal te begrijpen en verplaats jezelf in hun schoenen.

Communiceer het ook met je partner als je twijfels hebt over hun acties, en laat ze uitleggen waarom zij hebben gehandeld zoals ze deden. Wanneer je probeert jezelf in hun situatie te plaatsen, kom je er misschien achter dat ze niet fout hebben gehandeld.

4. Angst bestrijden

De angst en twijfels gaan maar op één manier weg: met het bewijs dat je je geen zorgen hoeft te maken. Als jij en je partner eerlijk tegen elkaar zijn, zou het geen probleem moeten zijn om die eerlijkheid te bewijzen door de meest persoonlijke informatie te delen. Je kunt bijvoorbeeld afspreken om af en toe in elkaars telefoon te kijken, als bewijs dat er geen sprake is van overspel. Dit simpele gebaar kan helpen om alle twijfels weg te nemen.

Daarnaast moet je partner ook hun vertrouwen in jou laten blijken. Alleen als jullie beide bereid zijn om maatregelen te nemen en aan de relatie te werken, kunnen de vertrouwensproblemen eindigen. It takes two to tango.

relatie onderhouden

5. Onderhouden van de relatie

Tenslotte, vergeet niet waar het om gaat in de relatie: het leuk hebben met elkaar. Heb diepe gesprekken met elkaar, breng fysiek veel tijd met elkaar door, ga samen op vakantie en plan dates in. Maak van je relatie een prioriteit. Op deze manier groeien jullie dichter naar elkaar toe en leren jullie over elkaars normen en waarden. En nog beter: door dat je elkaar leert begrijpen, wordt jullie vertrouwensband gestimuleerd.