‘Wijn na bier geeft plezier’ en ‘bier na wijn geeft venijn’

Elke ervaren stapper kent het gezegde: “bier na wijn geeft venijn, wijn na bier geeft plezier”. Of hier een kern van waarheid in zit blijft gissen, maar voor de onderzoekers van de Universität Witten/Herdecke in Duitsland was het een prima reden om te onderzoeken of dit ook werkelijk klopt. Zij concluderen nu dat er weinig van klopt en zeggen dit ook aan te kunnen tonen.

 

Voor het onderzoek werd een groep van 90 proefpersonen samengesteld. Om uit te sluiten dat het geslacht mogelijk van invloed zou kunnen zijn werden er evenveel mannen als vrouwen geselecteerd als deelnemer. De groep werd verdeeld in drie kleinere groepen. De eerste groep begon met het drinken van wijn waarna het bier werd geconsumeerd, de tweede groep deed dit precies andersom en de derde groep dronk of alleen wijn, of alleen bier.

ergere kater bier wijn

Na het gecontroleerde drinkgelag werd ook het gedrag in de gaten gehouden, net als het slaappatroon. Het spannendste moment brak aan bij het ontwaken. De deelnemers moesten hun ervaringen opschrijven. Kortom, hoe erg was de kater. Hierbij was vooral aandacht voor de bekende bijverschijnselen zoals hoofdpijn, uitdroging, vermoeidheid, maag- en darmklachten en gevoeligheid voor licht.

Is het onzin of niet?

Volgens de onderzoekers is de kater van de wijndrinkers niet significant anders dan die van de bierdrinker en heeft de volgorde waarin men alcohol consumeert geen directe gevolgen voor de intensiteit van de kater. Het drinken van wijn na bier geeft geen andere of mildere klachten. Het enige wat de onderzoekers wel ontdekten is dat de kater mogelijk sterker is als de proefpersoon tijdens het drinken al enigszins aangeschoten raakt. Ook het eventuele braken op de avond van het drinken speelt een rol. Hoe erger deze twee klachten, hoe forser de kater wordt ervaren.

Met de uitkomsten van het onderzoek is het dus eerder de vraag waar de bekende uitspraken over het drinken van wijn na bier vandaan komt. Ook daar hebben de onderzoekers een mogelijke verklaring voor gevonden. Vermoedelijk is dit terug te voeren op de financiële positie van de feestgangers in vroegere jaren. Men had gewoon niet zoveel geld te besteden. Als men dan begon met het drinken van (dure) wijn, was het geld al bijna op aan het einde van de avond. Degene die juist bier dronken hadden geld over en beleefden dus meer plezier aan het drinkgelag.