Waar gaat de rechtszaak tussen David Beckham en Mark Wahlberg over?

David Beckham raakte in november 2022 betrokken bij F45, een fitnessbedrijf waar Mark Wahlberg een minderheidsaandeelhouder van is. Hij werkte als merkambassadeur en zou volgens het contract een jaarlijkse vergoeding van € 1,4 miljoen ontvangen. Daarnaast zou David Beckham ook aandelen ontvangen van F45, zes en twaalf maanden nadat het bedrijf in 2021 naar de beurs ging. Hier ging iets mis, waarna David Beckham een rechtszaak startte tegen Mark Wahlberg in oktober 2022.

Het probleem ontstond toen Beckhams bedrijf, DB Ventures Limited (DBVL), beweerde dat F45 zijn verplichtingen niet nakwam. Volgens de klacht had F45 nagelaten om aanzienlijke contante en aandelencompensaties uit te keren zoals afgesproken. Beckhams juridische team claimde dat hij € 13,1 miljoen aan schadevergoeding en een extra € 4,1 miljoen voor declaratoire vergoeding tegoed had.

Vrienden en zakenpartners

Het nieuws kwam als een verrassing voor velen, aangezien David Beckham en Mark Wahlberg al sinds 2007 bevriend zijn, toen David Beckham van Real Madrid naar LA Galaxy ging en in dezelfde buurt als Mark Wahlberg in Los Angeles ging wonen. Hun vriendschap maakte dit zakelijke gezeur alleen nog maar opvallender.

Een ander punt van de rechtszaak tegen Mark Wahlberg was het verlies van € 9,2 miljoen dat David Beckham beweerde te hebben geleden toen de aandelen, die hem waren beloofd, in waarde daalden voordat ze daadwerkelijk aan hem werden overgedragen.

De schikking

In een recente update hebben beide partijen aangekondigd een schikking te hebben bereikt. F45 Training CEO Tom Dowd verklaarde dat het bedrijf altijd een supporter van David Beckham is geweest en dat ze blij zijn met de wederzijdse zakelijke beslissing om het op te lossen. Beckham blijft ook na de schikking een investeerder in het bedrijf.

Dan Dienst, Executive Vice Chairman van Authentic Brands Group, die namens DB Ventures Limited sprak, verklaarde tevreden te zijn met de schikking en de blijvende investering in F45. Hij wenste het team van F45 het beste voor de toekomst, wat suggereert dat de zaak in goede sfeer is opgelost.