Numerologie en tarot: wat is het eigenlijk?

Numerologie is de verzamelnaam voor een vorm van waarzeggerij die zich bezighoudt met zowel de symbolische aspecten van getallen als de bredere interpretatie ervan. Zodoende beschouwt de numerologie getallen als de dragers van unieke energieën en betekenissen.

Tarot is wellicht een wat bekender fenomeen: het is eveneens een vorm van waarzeggerij, maar in dit geval aan de hand van een set van 78 kaarten met symbolische afbeeldingen. Een tarotkaart wordt onder andere gelegd voor de analyse van persoonlijkheden of het voorspellen van de toekomst.

Het getal 11 heeft binnen de beide vormen van waarzeggerij een andere betekenis. De numerologie associeert het getal 11 bijvoorbeeld met intuïtie, spirituele verlichting en bewustwording. Binnen de tarot komt het getal 11 overeen met de Kaart van de Kracht, die moed, kracht en zelfbeheersing vertegenwoordigt.

Wat betekent het als je 11:11 op de klok ziet?

Beide vormen van waarzeggerij gaan er vanuit dat er een spirituele betekenis ten grondslag ligt aan het zien van een dubbel getal, bijvoorbeeld bij het zien van 11:11 op de klok. De numerologie beschouwt dit bijvoorbeeld als een krachtige boodschap, die de opening naar een hoger bewustzijn symboliseert en je de kans biedt om het pad der spiritualiteit te verkennen. Binnen de tarot betekent het herhaaldelijk zien van 11:11 op de klok dat je op het juiste pad bent beland om je innerlijke kracht te vinden en te gebruiken.

De interpretatie van dit fenomeen is dus discutabel, aangezien de betekenis van 11:11 binnen de numerologie verschilt van de betekenis van 11:11 binnen de tarot. Toch zijn er ook overeenkomsten: beide vormen van waarzeggerij verbinden aan spirituele groei, transformatie en verbondenheid aan het zien van dit specifieke tijdstip.

Het zien van 11:11 op de klok heeft nog meer betekenis

Daarnaast is het zien van 11:11 op de klok een teken van synchroniciteit: het idee dat alles wat in de buitenwereld gebeurt zijn weerslag heeft op onze innerlijke wereld. Bovendien wordt het zien van 11:11 vaak geïnterpreteerd als  een teken van verbondenheid met het universum en een bevestiging dat je het juiste pad bewandelt. Het duidt vaak op een periode van innerlijke transformatie en groei, waarbij je oude overtuigingen los zult laten en ruimte creëert voor nieuwe inzichten. Het leven nodigt je als het ware uit om in het moment te leven en je daadwerkelijk voor het leven open te stellen. Het zien van 11:11 op de klok kan wijzen op het belang van spiritualiteit en je eraan herinneren dat je meer zou moeten verdiepen in je eigen bewustzijn, mits je daar natuurlijk voor open staat.

Bron: Woon Ideetjes