Yoga en narcisme

Yoga zou een manier moeten zijn voor fysieke en mentale ontplooiing, maar er blijken ook nadelen aan yoga te zitten. Een onderzoek van de University Of Southampton wijst uit dat yoga zorgt voor meer narcistische trekjes. In dit onderzoek is het gedrag met betrekking tot zelfverheerlijking van 93 yoga studenten bijgehouden gedurende een periode van 15 weken. Allereerst werd de mate van zelfverheerlijking van de deelnemers getest door hen vragen te stellen als “hoe zie jij jouw niveau ten opzichte van de de gemiddelde yoga student uit deze groep?”. Vervolgens werd hen gevraagd een aantal stellingen op waarde te schatten waarmee de onderliggende neigingen van zelfverheerlijking werden getest. Stellingen als: “ik zal bekend zijn om de goede daden die ik verricht”. Tot slot werd hen de vraag gesteld hoe hoog hun zelfvertrouwen is. En het volgende blijkt:

“When students were evaluated in the hour after their yoga class, they showed significantly higher self-enhancement, according to all three measures, than when they hadn’t done yoga in the previous 24 hours”

Hoewel yoga en meditatie van oudsher bedoeld zijn om het ego te onderdrukken, blijkt het dus een heel ander effect te hebben. Ook voor ons mannen heeft yoga nog een leuk voordeel: de yogapants.